Botanické lilie (2)

Poslal(a) 10.07. 2007 16:08:13 (10602 čtenářů)

Rod Lilium se skládá z různých druhů, které se podle příbuznosti spojují do několika sekcí, v jejichž rámci se obyčejně mohou navzájem křížit. Druh je základní systematickou jednotkou. Zahrnuje jedince společného původu, kteří si jsou velmi podobní a které lze přesně oddělit od jiných druhů.

Nižší taxonomickou jednotkou je varieta (botanická odrůda), která zahrnuje jedince s určitými společnými morfologickými znaky, kterými se ostře neohraničují od jiných podobných variet stejného druhu. Vědecké názvy botanických lilií jsou latinské nebo latinizované, tištěny bývají kurzívou. Často je doplňuje jméno nebo zkratka autora, který lilii popsal, a rok publikování. Název rodu začíná velkým písmenem, názvy druhů a variet malými (např. Lilium henryi var. citrinum). České názvy lilií vznikly většinou překladem latinského názvu, přičemž druhový přívlastek se dává vždy na druhé místo (např. lilie Henryova). V této publikaci byla dána přednost českým názvům, protože lilie již u nás není exotickou rostlinou, jako tomu bylo před několika desítkami let.

Hybridní druhy, které vytvořil člověk, mají před druhovým názvem ležatý křížek (např. L. x testaceum = L. candidum x L. chalcedonicum, L. x aurelianense = L. sargentiae x L. henryi).Tyto lilie včetně odrůd náležejí také k rodu Lilium, podléhají však pravidlům nomenklatury pěstovaných rostlin.

Většina druhů lilií byla popsána pod rozdílnými názvy, proto se u nich vyskytují četná synonyma (např. L. lankongense = L. duchartrei, L. tigrinum = L. lancifolium, L. tenuifolium = L. pumilum aj.). Podobně se i v češtině se používají starší názvy, jako např. lilie cibulkonosná pro lilii pacibulkatou a lilie zlatohlávek pro lilii zlatohlavou.
Ukázka textu z knihy Pěstujeme Lilie, Břetislav Mičulka
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

Články: botanické lilie

02.07. 2007
24.62 kB čtenářů
Pěstujeme lilie
10.07. 2007
29.32 kB čtenářů
Botanické lilie (1)
18.07. 2007
11.98 kB čtenářů
Evropanky
12.07. 2007
25.80 kB čtenářů
Pěstované lilie
15.02. 2008
62.59 kB čtenářů
Lilium - lilie
27.11. 2004
15.15 kB čtenářů
Cibulnaté rostliny
02.09. 2010
14.50 kB čtenářů
Cibuloviny - orientační hloubka výsadby
11.01. 2012
11.38 kB čtenářů
Lilie - klasifikace lilií
30.01. 2009
26.99 kB čtenářů
Lilium - lilie (1)
Diskusní fórum / Cibuloviny, hlíznaté rostliny
22.09. 2016
286 čtenářů
Cibule tulipánů
22.09. 2016
281 čtenářů
Kana - pěstování
05.08. 2016
16.53 kB čtenářů
Begónie - pěstování
19.04. 2016
924 čtenářů
Šafrán zahradní - jedlost?
15.04. 2016
18.37 kB čtenářů
Liliochvostec, Kleopatřina jehla - pěstování
17.04. 2015
25.41 kB čtenářů
Brambořík - množení
21.12. 2014
14.57 kB čtenářů
Chocholatice - Eucomis
04.11. 2013
43.71 kB čtenářů
Crocus sativus - pěstování
16.10. 2013
28.00 kB čtenářů
Jarní cibuloviny - výsadba
16.10. 2013
18.14 kB čtenářů
Montbrécie - pěstování
18.06. 2013
49.85 kB čtenářů
Amarylis - pěstování