Jehličnaté dřeviny

Poslal(a) 21.09. 2008 19:36:07 (13211 čtenářů)

Jehličnaté dřeviny

Přehled nahosemenných i výtrusných dřevin. Lesnická dendrologie I.
Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání. Publikace pojednává přehledně – v rámci systému rostlin – o všech nahosemenných dřevinách domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) – především z hlediska lesnického, dřevařského a krajinářského – ale i sadovnického.

Ekologicky zaměřený text je účelně členěn a doplněn praktickým užitím dřeviny. Zahrnuje určovací klíče, obrázky, mapky a grafy přirozeného rozšíření řady druhů – i nástin jejich postglaciálního vývoje. U významnějších domácích taxonů uvádí rozsah výskytu autochtonního i kulturního. Jména dřevin jsou i v cizích jazycích a vědecká jména jsou doplněna výslovností a jejich výkladem. Publikace vychází především z dokončované 8dílné Květeny ČR – a navazuje na ni.

Autoři: Ivan Musil, Jan Hamerník
10509-352 str., váz., 165 x 234
ISBN 978-80-200-1567-9, EAN 9788020015679
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
www.academia.cz

Články: jehličnaté dřeviny

22.03. 2003
19.91 kB čtenářů
Rok v zahradě ( 3)
14.09. 2009
9.33 kB čtenářů
Září - čas pro stálezelené dřeviny
08.03. 2002
11.25 kB čtenářů
Kurz
06.10. 2011
8.93 kB čtenářů
Říjen - okrasná zahrada
15.02. 2010
14.49 kB čtenářů
Zahrada a půdní podmínky (2)
20.03. 2012
8.52 kB čtenářů
Zahradní centra - Čtyřlístek zahradní centrum s.r.o.
05.12. 2001
62.02 kB čtenářů
Skutečně živý plot (1)
30.11. 2007
14.16 kB čtenářů
Prosinec v zahradě (1)
29.10. 2001
52.96 kB čtenářů
Jehličnany v současné zahradě
29.10. 2001
19.55 kB čtenářů
Upadnou trvalky v nemilost a zapomnění? (1)
24.03. 2005
25.61 kB čtenářů
Konec zimy v barvách svíd
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
3.69 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
204.49 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
10.97 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
13.90 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
14.43 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda