Jehličnaté dřeviny

Poslal(a) 21.09. 2008 19:36:07 (13331 čtenářů)

Jehličnaté dřeviny

Přehled nahosemenných i výtrusných dřevin. Lesnická dendrologie I.
Nově koncipovaná vysokoškolská učebnice, pojatá i jako repetitorium předmětu působí v praxi a chtěli by si znalosti osvěžit a doplnit na současnou úroveň dendrologického poznání. Publikace pojednává přehledně – v rámci systému rostlin – o všech nahosemenných dřevinách domácích a o významnějších dřevinách introdukovaných (včetně některých výtrusných) – především z hlediska lesnického, dřevařského a krajinářského – ale i sadovnického.

Ekologicky zaměřený text je účelně členěn a doplněn praktickým užitím dřeviny. Zahrnuje určovací klíče, obrázky, mapky a grafy přirozeného rozšíření řady druhů – i nástin jejich postglaciálního vývoje. U významnějších domácích taxonů uvádí rozsah výskytu autochtonního i kulturního. Jména dřevin jsou i v cizích jazycích a vědecká jména jsou doplněna výslovností a jejich výkladem. Publikace vychází především z dokončované 8dílné Květeny ČR – a navazuje na ni.

Autoři: Ivan Musil, Jan Hamerník
10509-352 str., váz., 165 x 234
ISBN 978-80-200-1567-9, EAN 9788020015679
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
www.academia.cz

Články: jehličnaté dřeviny

18.09. 2008
43.35 kB čtenářů
Přehled dřevin - jehličnaté dřeviny
18.11. 2007
27.15 kB čtenářů
Stříhání živého plotu
06.06. 2008
56.17 kB čtenářů
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' - jalovec plazivý
07.04. 2008
51.59 kB čtenářů
Cupressocyparis leylandii 'Castewelan Gold' - cypřišek Leylandův
04.11. 2010
23.35 kB čtenářů
Listopad - okrasná zahrada (1)
18.02. 2011
12.41 kB čtenářů
Únor - okrasná zahrada
18.11. 2008
29.05 kB čtenářů
Zahrada zelená i v zimě
29.10. 2001
53.30 kB čtenářů
Jehličnany v současné zahradě
18.11. 2007
53.16 kB čtenářů
Tsuga canadensis - jedlovec kanadský
24.03. 2005
25.82 kB čtenářů
Konec zimy v barvách svíd
16.10. 2004
46.36 kB čtenářů
Plody dřevin jako barevné potěšení pro oko
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
3.97 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
209.14 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
11.16 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
14.08 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
14.64 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda