Rostliny: Arctium tomentosum - lopuch plstnatý

Poslal(a) 26.11. 2011 11:35:39 (10017 čtenářů)

Biologická charakteristika
Lopuch plstnatý je dvouletá bylina s větvenou, vzpřímenou lodyhou dosahující výšky od 50 do 150 cm. Dolní listy nasedají na lodyhu dlouhými, plnými řapíky. Listy jsou široce až srdčitě okrouhlé, celokrajné až oddáleně drobně zubaté. Na bohatém chocholičnatém květenství jsou na stopkách umístěny hustě pavučinaté úbory, ve kterých se nachází asi 35 klínovitých nažek, které jsou 5 až 7 mm dlouhé. Počet úborů se pohybuje okolo 100 kusů na jedné rostlině. Nažky jsou v době plné zralosti hnědě zbarvené s tmavě hnědými skvrnami. Rostliny lopuchu plstnatého kvetou od června do září.

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: úbory lopuchu plstnatého

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: rostliny lopuchu plstnatého v lemovém společenstvu

Rozšíření a výskyt lopuchu plstnatého
Lopuch plstnatý je rozšířen zvláště v Evropě, Asii a Severní Americe. Z hlediska přirozeného výskytu je lopuch plstnatý hojným druhem křovin, lesních lemů, okrajů cest, náspů, rumišť a návsí. Z herbologického hlediska je lopuch plstnatý řazen do skupiny dvouletýchvíceletých plevelů rozmnožujících se převážně generativně.

Rozmnožování a šíření
Lopuch plstnatý se šíří pomocí generativních orgánů převážně kulovitými ostnitými plody větrem, komposty a zvířaty. K šíření lopuchu plstnatého na další stanoviště přispívá zejména nedostatečné obhospodařování lemových společenstev, na kterých v důsledku absence sečení nebo mulčování dochází k dozrávání nažek, jenž se šíří na další stanoviště. Nutno však poznamenat skutečnost, že rostliny lopuchu plstnatého jsou schopny po provedení mechanického zásahu regenerovat.

Škodlivost lopuchu plstnatého
Z hlediska jeho negativního působení se jedná o typický ruderální druh, který zapleveluje především vytrvalé porosty kulturních rostlin. V současné době lze v České republice pozorovat narůstající výskyt lopuchu plstnatého zejména v lemových společenstvech agrofytocenóz (doprovodná zařízení komunikací, odvodňovací příkopy, neobhospodařované části pozemků. V této souvislosti je však možné zaznamenat pronikání lopuchu plstnatého do porostů samotných kulturních rostlin a jeho zvýšený výskyt na okrajových částech pozemků. Prosazuje se i na půdách uváděných do klidu. Rostliny lopuchu plstnatého jsou díky svým mohutným listům, které mohou dosahovat velikosti až 0,5 x 0,4 m, značně konkurenčně silné a potlačují veškerou vegetaci nacházející se po jejich listy.

Užitečnost lopuchu plstnatého
Rostliny lopuchu plstnatého mají význam v lidovém léčitelství. Sbíranou částí je kořen, zřídka list nebo semeno. Kořeny obsahují 40 % inulinu, dále třísloviny, silici, slizy, fytosteroly, glykosidy a fytoncidy. Léčitelé na Západě považují kořen za nejdůležitější část lopuchu a používají jej jako pročišťující, vylučovací léčebný prostředek všude tam, kde se nahromadily toxiny vedoucí k onemocnění kůže. Listy jsou všeobecně méně účinné než kořen, vhodné jsou zejména pří žaludečních potížích včetně poruch trávení.

Regulace lopuchu plstnatého
Regulace tohoto druhu by neměla činit potíže za předpokladu pravidelné údržby sídlišť a jeho okolí, která znemožní hromadné šíření. Patří sem i údržba příkopů, okrajů polí, rumišť, neobdělávaných ploch a zahrad.

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: nažky lopuchu plstnatého

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: klíční rostliny lopuchu plstnatého

Text a foto Miloš Krump
11 článků v tomto tématu
27.10. 2016
93 čtenářů
Lokalita Pod Hraběcí horou
Travnatá stráň 2 km západně od obce Hnanice při okrajové části smíšeného lesa s názvem Hraběcí hora. Je součástí území Národního parku Podyjí. Stráň má východní expozici, porostlá
27.10. 2016
70 čtenářů
Fallopia aubertii - opletka čínská
Čeleď: rdesnovité (Polygonaceae) Dřevnatějící, ovíjivá liána se stonky přes 6 m dlouhými (někdy až 10 m). Pro svůj růst potřebuje oporu. V zemi má bohatě vyvinutý kořenový systém.
27.10. 2016
67 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Bylina nízká, vytrvalá, hustě trsnatá, sivozelená, 5-20 cm vysoká. V zemi má větvený kůlový kořen. Lodyhy přímé, kolénkaté, vidličnatě větvené,
24.10. 2016
150 čtenářů
Saponaria officinalis - mydlice lékařská
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Bylina vytrvalá, trsnatá, 25-80 cm vysoká. V zemi má větvený oddenek. Lodyhy přímé, v horní části větvené, oblé, listnaté. Listy vstřícné, spodní
24.10. 2016
109 čtenářů
Minuartia setacea - kuřička štětinkatá
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Bylina vytrvalá, trsnatá, až 15 cm vysoká. V zemi má kratší kořen. Lodyhy četné, v horní části větvené, listnaté. Listy uzoučké, vzpřímené
24.10. 2016
110 čtenářů
Lokalita Pod Floriánkem
Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě
22.10. 2016
154 čtenářů
Papaver maculosum subsp. austromoravicum - mák bělokvětý jihom.
Čeleď: makovité (Papaveraceae) Bylina jednoletá, 20-60 cm vysoká. V zemi má kůlový kořen. Po poranění kterékoliv části rostliny mléčí. Lodyha přímá, jednoduchá, dole chlupatá, listnatá.
22.10. 2016
129 čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae) Bylina vytrvalá, statná, nepopínavá, 90-120 cm vysoká. V zemi má oddenek. Lodyha přímá, podélně rýhovaná, dutá, v horní části větvená, listnatá.
21.10. 2016
167 čtenářů
Lokalita Olbramkostelská louka
Jedná se o nevelké území soukromé louky nacházející se 2,5 km severozápadně od obce Olbramkostel. Je umístěno uprostřed lesního komplexu, má podlouhlý tvar a rozlohu 1,5 ha. Při jeho jižní
21.10. 2016
140 čtenářů
Clematis vitalba - plamének plotní
Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae) Popínavá dřevitá liána, 5-10 m dlouhá, jedovatá. V zemi má silnější kořeny. Stonek dřevnatý, podélně mělce rýhovaný, popínavý, listnatý.
21.10. 2016
151 čtenářů
Myosurus minimus - myší ocásek nejmenší
Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae) Bylina jednoletá, trsnatá, 5-10 cm vysoká. V zemi má slabší kořen. Stonek bezlistý, větší než listy, ukončený jedním květem. Listy jsou v přízemní