Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (320 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

03.11. 2016
255 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
13.10. 2016
339 čtenářů
Anemone sylvestris - sasanka lesní
02.11. 2016
230 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
07.11. 2016
238 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
31.10. 2016
229 čtenářů
Lokalita Pod Šibeničním kopcem
25.11. 2016
147 čtenářů
Peucedanum cervaria - smldník jelení
05.10. 2016
376 čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní
17.10. 2016
329 čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
06.10. 2016
384 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká
27.10. 2016
329 čtenářů
Lokalita Pod Hraběcí horou
15.05. 2007
26.36 kB čtenářů
Wollemia nobilis – wolemie