cz
(Phaseolus vulgaris var nanus) Fazol obecný keříčkový
(Phaseolus vulgaris var nanus) Fazol obecný keříčkový
cz
(Phedimus spurius) Rozchodník pochybný
(Phedimus spurius) Rozchodník pochybný
cz
(Phedimus spurius) Rozchodník pochybný
(Phedimus spurius) Rozchodník pochybný
cz
(Phegopteris connectilis) Bukovinec osladičovitý
(Phegopteris connectilis) Bukovinec osladičovitý
cz
(Phegopteris connectilis) Bukovinec osladičovitý
(Phegopteris connectilis) Bukovinec osladičovitý
cz
(Phellinus hartigii) Ohňovec Hartigův
(Phellinus hartigii) Ohňovec Hartigův
cz
(Phellinus chrysoloma) Ohňovec smrkový
(Phellinus chrysoloma) Ohňovec smrkový
cz
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
cz
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
cz
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
cz
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
(Phellinus igniarius) Ohňovec obecný
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - list
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - list
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - nezralé plody
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - nezralé plody
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - plody
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - plody
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - větévka s plody
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - větévka s plody
cz
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - větévka s plody
(Phellodendron amurense) Korkovník amurský - větévka s plody
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský - nezralý plod
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský - nezralý plod
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský - zralé plody
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský - zralé plody
cz
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský - zralý plod
(Phellodendron japonicum) Korkovník japonský - zralý plod
cz
(Philadelphus) Pustoryl
(Philadelphus) Pustoryl