Jehličnany

5 článků v tomto tématu: Jehličnany

17.10.2016 Pinus strobus 'Pendula' - borovice vejmutovka
Pinus strobus Pendula - borovice vejmutovka: 8878
20.09.2016 Pinus flexilis 'Vanderwolf's pyramid' - borovice ohebná
Pinus flexilis Vanderwolfs pyramid - borovice ohebná: 8725
13.09.2016 Araucaria araucana - blahočet čilský
Araucaria araucana - blahočet čilský: 8680
30.08.2016 Abies grandis - jedle obrovská
Abies grandis - jedle obrovská: 8626
29.05.2016 Chamaecyparis lawsoniana 'Cream Glow' - cypřišek Lawsonův
Chamaecyparis lawsoniana Cream Glow - cypřišek Lawsonův; foto: Chamaecyparis lawsoniana Cream glow - cypřišek Lawsonův: 8558