janko39: Jestliže se rozhodnete pro živý plot z tisů,je vhodné nekombinovat jej s jinými jehličinami.Tis obecně je jednou z nejvhodnějších dřevin pro živé ploty a samotný tis je dostatečně pěkný,než aby bylo nutno jej s něčím kombinovat. Musí mít ovšem odpovídající péči, t.j.pravidelnou výživu, zálivku podle potřeby a pravidelný řez, který snáší nejlépe ze všech jehličin. Je  možno jej také dost hluboko zmlazovat - má vysokou regenerační schopnost.