Ing. Miloš Krump: Koleus ozdobný (Coleus blumei)
Můžeme se rovněž setkat s názvem „barevná kopřiva“ Čím má tato rostlina více slunce, tím jsou je její barva intenzivnější. Kopřivu lze množit vegetativně i generativně. Ale rychlejší je vegetativní způsob pomocí řízků. Řízky je vhodné odebírat z nekvetoucích rostlin.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Koleus ozdobný (Coleus blumei)
Koleus ozdobný (Coleus blumei)