Ing. Miloš Krump: Ranunculaceae - pryskyřníkovité
Jedná se většinou o vytrvalé rostliny, vzácně jednoleté byliny, zřídka keře. Listy jsou střídavé, většinou jen přízemní. Listy nemají palisty. Listová čepel je jednoduchá nebo složená. Květy vyrůstají jednotlivě nebo v hroznovitých květenstvích, jsou acyklické, hemicyklické i cyklické, oboupohlavní nebo jednopohlavní, pravidelné nebo souměrné, většinou však pětičetné. Květní obaly jsou rozlišeny v kalich a korunu, případně je koruna přeměněna v medníky a kalich bývá korunovitě zbarven. Plodem je měchýřek, nažka, bobule nebo nepravá tobolka. Rostliny z této čeledi jsou většinou jedovaté, neboť obsahují v pletivech jedovaté alkaloidy.

Mezi nejznámější zástupce této čeledi patří: Ranunculus acris (pryskyřník prudký), Pulsatilla pratensis (koniklec luční), Hepatica nobilis (jaterník trojlaločný), Helleborus niger (čemeřice černá), Ficaria verna (orsej jarní), Consolida regalis (ostrožka stračka), Caltha palustris (blatouch bahenní), Aquilegia vulgaris (orlíček obecný), Adonis vernalis (hlaváček jarní), Aconitum napellus (oměj šalamounek), Anemone nemorosa (sasanka hajní), Trolius europaeus (upolín evropský).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.