Ing. Miloš Krump: Reveň - Rheum
Do rodu Rheum patří asi 50 druhů oddenkatých, často však robustních nebo na bázi dřevnatějících trvalek, které osidlují celou řadu stanovišť od podmáčených luk a okrajů vodních toků až po křovinaté porosty a skalnaté svahy, ve východní Evropě, střední Asii, Himaláji a Číně.
Editoval krumpold (30.05. 2013 17:14:47)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Reveň (Rheum)
Reveň (Rheum)