cz
Lilek černý (Solanum nigrum)
Lilek černý (Solanum nigrum)
cz
Lilek černý (Solanum nigrum)
Lilek černý (Solanum nigrum)
cz
Lilek černý (Solanum nigrum)
Lilek černý (Solanum nigrum)
Ing. Miloš Krump: Lilek černý - Solanum nigrum
Solanum nigrum je jednoletá asi 30 až 50 cm vysoká rostlina z čeledi Solanaceae. Listy jsou řapíkaté s kopinatou až vejčitou čepelí. Květy skládají 5 až 7květá květenství s kalichem zvonkovitého tvaru a kolovitou korunou. Plody jsou kulovité, černající, lesklé bobule, které obsahují větší počet zploštělých hnědě zbarvených semen.
Nejčastěji roste na kompostech, v lemech stok a odpadních stružek, dále se vyskytuje na dvorech hospodářských objektů či jako plevel zejména v zelinářských zahradách, dále na čerstvě vyhnojených polích či na dnech letněných rybníků.
Lilek černý kvete od června do října.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Lilek černý (Solanum nigrum)
Lilek černý (Solanum nigrum)