Ing. Miloš Krump: Heliofyty
Heliofyty jsou rostliny světlobytné či světlomilné, které vyžadují maximální ozáření, tyto rostliny nesnášejí zastínění. Patří sem pouštní, stepní tundrové či horské rostliny) Mezi heliofyty lze uvést např. Silene acalulis (silenka bezlodyžná), Sedum sexangulare (rozchodník šestihranný), Plantago arenaria (jitrocel písečný) či Linaria vulgaris (lnice květel).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.