Ing. Miloš Krump: Papaveraceae - mákovité
Jedná se o jednoleté nebo vytrvalé byliny s jednoduchými, celistvými nebo dělenými listy. Květy mohou být jednotlivé nebo v hroznech, zpravidla s velkým počtem tyčinek. Prchavý kalich při rozkvětu opadává, korunní lístky jsou v poupěti zmuchlané. V pletivech jsou přítomné článkovité mléčnice, které jsou vyplněné mlíčnou emulzí obsahující hlavně alkaloidy, dále bílkoviny, glycidy a třísloviny. Plodem je tobolka. Tato čeleď je rozšířena převážně v mírném až studeném pásmu severní polokoule. Do této patří rostliny jak planě rostoucí, tak druhy plevelné, léčivé nebo kulturní.

Mezi nejvýznamnější zástupce této čeledi lze uvést např. Papaver somniferum (mák setý), Papaver rhoeas (vlčí mák), Eschscholzia californica (sluncovka kalifornská), Chelidonium majus (vlaštovičník větší), Glaucium flavum (rohatec žlutý) nebo Glaucium coniculatum (rohatec růžkatý).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.