Ing. Miloš Krump: Fumariaceae - zemědýmovité
Do čeledi Fumariaceae patří jednoleté nebo vytrvalé, často i hlíznaté rostliny bez mléčnic v pletivech, ale mají dlouhé trubicovité idioplasty, které jsou vyplněné slizem nebo olejovitými látkami. Listy jsou složené, střídavé bez palistů a obvykle 2x zpeřené. Zemědýmovité tvoří květy v hroznech. Jeden ze čtyř korunních lístků vybíhá v ostruhu nebo je vakovitě vydutý. Plodem této čeledi jsou tobolky nebo nažky. Čeleď Fumariaceae je rozšířena hlavně v mírném pásu severní polokoule, některé druhy lze nalézt i v jižní Africe.

Mezi nejvýznamnější zástupce patří: Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Dicentra spectabilis (srdcovka nádherná), Corydalis lutea (dymnivka žlutá) nebo Corydalis cava (dymnivka dutá).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.