Ing. Miloš Krump: Fabaceae - bobovité
U této čeledi se můžeme setkat také s označením Viciaceae (vikvovité), Papilionaceae (motýlokvěté) nebo Leguminaceae (luštinaté). Čeleď bobovité zahrnuje vytrvalé, měně často i jednoleté byliny, polokeře, keře a stromy. Mnohé ze zástupců mají ovíjivé lodyhy. Listy jsou střídavé, nejčastěji zpeřené nebo dlanitě složené, zřídka pak jednoduché, palistnaté, u některých zástupců jsou palisty přeměněny v trny, u sudozpeřených druhů bývá koncový lístek přeměněn buď v úponku nebo hrot. Květy vyrůstají obvykle v hroznovitých květenstvích, které vyrůstají v úžlabí listů, méně často pak na vrcholu lodyhy. Korunní lístky se označují jako pavéza, 2 postranní tvoří křídla a člunek vzniká srůstem dvou lístků. Plodem je jedno nebo mnohosemenný lusk, zpravidla pukající dvěma chlopněmi. Rostliny z této čeledi se rovněž vyznačují tím, že obohacují půdu o dusík, na kořenech mají hlízky se symbiotickými nitrogenními bakteriemi rodu Rhizobium. Tato čeleď je rozšířená po celém světě, v mírných pásech převládají byliny, zatímco v tropech a subtropech dřeviny.

Mezi nejznámější zástupce lze jmenovat např. Trifolium pratense (jetel luční), Trifolium hybridum (jetel zvrhlý), Trifolium campestre (jetel ladní), Glycine max (sója luštinatá), Phaseolus vulgaris (fazol obecný), Pisum sativum (hrách setý), Lens culinaris (čočka jedlá), Cicer arietinum (cizrna beranní), Arachis hypogaema (podzemnice olejná), Lupinus albus (lupina bílá), Galega officinalis (jestřabina lékařská), Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý), Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj), Medicago sativa (vojtěška setá), Faga vulgaris (bob obecný), Vicia sativa (vikev setá), Lathyrus sativus (hrachor setý), Lathyrus tuberosus (hrachor hlíznatý), Sophora japonica (jerlín japonský), Wisteria sinensis (vistárie čínská), Robinia pseudacacia (trnovník akát), Ononis spinosa (jehlice trnitá), Genista tinctoria (kručinka barvířská), nebo Glycyrrhiza glabra (lékořice lysá).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.