Ing. Miloš Krump: Juncaceae - sítinovité
Do čeledi Juncaceae náleží jednoleté nebo vytrvalé byliny trávovitého vzhledu s přímou a stéblovitou lodyhou. Listy jsou střídavé, úzké, dlouhé, žlábkovité až ploché.
U některých zástupců mohou jsou někdy redukovány v šupiny. Květy jsou drobné, pravidelné, oboupohlavné a vyrůstají ve vrcholičnatém květenství.
Tato čeleď má své rozšíření hlavně v mírných a studených pásech na severní polokouli.

Mezi zástupce této čeledi lze jmenovat např. Juncus effusus (sítina rozkladitá), Juncus conglomeratus (sítina klubkatá), Luzula nivea (bika sněžná) či Luzula campestris (bika ladní).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.