Ing. Miloš Krump: Cyperaceae - šáchorovité
Do čeledi Cyperaceae patří jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny s přímou trojhrannou lodyhou a čárkovitými, trávovitými listy. Někdy mohou být listy redukovány v tzv. pochvy. Květy jsou větrosnubné, oboupohlavné nebo jednopohlavné, drobné a nenápadné. Plodem je nažka, která může být někdy uzavřena do měchýřkovitě srostlých listenů.
Čeleď Cyperaceae má své rozšíření hlavně v mírných a chladných podnebných pásmech.

Mezi nevýznamnější zástupce lze uvést např. Eriophorum vaginatum (suchopýr pochvatý), Eriophorum angustifolium (suchopýr úzkolistý), Scirpus sylvaticus (skřípina lesní), Carex flava (ostřice rusá), Carex hirta (ostřice srstnatá), Carex humulis (ostřice nízká), Carex bohemica (ostřice šáchorovitá), Cyperus papyrus (šáchor papyrusový), Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní) nebo Eleocharis palustris (bahnička mokřadní).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.