Ing. Miloš Krump: Mykorrhiza
Mykorrhiza představuje symbiotický vztah mezi houbou a rostlinou. Dále ji lze rozdělit na symbiózu ektomykorhizní a endomykorhizní.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.