Ing. Miloš Krump: Pinaceae - borovicovité
Do čeledi Pinaceae náleží jednodomé, stálezelené, někdy i opadavé stromy, zřídka pak i keře. Jehlicovité listy jsou uspořádány ve šroubovici nebo vyrůstají na zkrácených větévkách. Jehlice mohou být jednotlivé nebo ve svazečcích po 2 až 5. Po opadu jehlic se vytvářejí na větvích jizvy či tzv. polštářky. Samčí šištice jsou tvořeny četnými tyčinkami. Samičí šištice se skládají ze semenných a podpůrných šupin. Šišky se semeny zrají obvykle 2 až 3 roky, ve zralosti mohou být rozpadavé či nerozpadavé. Semena jsou na vrcholu většinou okřídlená.
Tato čeleď je hojně rozšířena po celé severní polokouli, ojediněle se tato čeleď vyskytuje v tropech a subtropech.

Pro tuto čeleď je typický výskyt pryskyřičných kanálků v kůře, lýku, v mladém dřevě nebo dřeňových paprscích.

Mezi zástupce čeledi Pinaceae patří např. Abies alba (jedle bělokorá), Abies koreana (jedle korejská), Tsuga canadensis (tsuga kanadská), Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá), Picea abies (smrk ztepilý), Picea pungens (smrk pichlavý), Picea omorika (smrk omorika), Larix decidua (modřín opadavý), Cedrus atlantica (cedr atlaský), Cedrus libani (cedr libanonský), Pinus sylvestris (borovice lesní), Pinus mugo (borovice kleč), Pinus strobus (borovice vejmutovka), Pinus nigra (borovice černá), Pinus rotundata (borovice blatka), nebo Pinus ponderosa (borovice těžká).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.