cz
Růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima)
Růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima)
cz
Růže bedrníkolistá - květ (Rosa spinosissima)
Růže bedrníkolistá - květ (Rosa spinosissima)
Ing. Miloš Krump: Růže bedrníkolistá - Rosa spinosissima
Rosa spinosissima je 0,5 až 1 m vysoký nízký prutnatý keř z čeledi Rosaceae. Letorosty jsou nepravidelně hustě ostnité a štětinaté. Listy 3-5jařmé, lístky eliptické asi 0,5 až 1,5 cm dlouhé, na lící tmavozelené, na rubu pak světlé. Kvete v květnu až červnu. Květy mají bíloukrémově bílou barvu. Kulovité až smáčkle kulovité šípky mají tmavě fialovou až černofialovou barvu. Rosa spinosissima snáší poměrně dobře nejsušší podklady, často se váže i na vápencové podklady.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
Růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia)
Další informace v článcích o rostlinách
Rosa pimpinellifolia - růže bedrníkolistá Rosa pimpinellifolia - růže bedrníkolistá
Rosa pimpinellifolia L., Rosa spinonissima L. – růže bedrníkolistá či trnitá. Pochází z Evropy a byla popsána koncem 16. století. Roste u nás odnepaměti volně na slunných stráních vinařských oblastí. Je to keř asi 0,8–1 m vysoký …
Computer Press, a.s. | 20.01. 2009