Ing. Miloš Krump: Douglaska - Pseudotsuga
Rod Pseudotsuga obsahuje asi 7 zástupců z čeledi Pinaceae. Z botanického hlediska jde o vždyzelené stromy s kuželovitou korunou a nepravidelným přeslenitým větvením.
Kůra je v mládí tenká, často pak s pryskyřičnatými puchýři. Ve stáří je pak borka hluboce brázditá a silná.
Dřevo má barevně odlišné jádro a běl.
Jehlice jsou převážně zploštělé, hebké, na spodní straně s bělavými proužky průduchů. Pupeny jsou nepryskyřičnaté, dlouze vřetenovité a červenohnědé zabarvené. Douglaska tvoří převislé šišky, které se vyznačují nápadnými podpůrnými šupinami. Trojhranně vejcovitá semena jsou po dvou na svrchní straně semenných šupin, jsou rovněž pevně srostlá s klínovitým křídlem.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.