Ing. Miloš Krump: Sekvoje - Sequoia
Rod Sequoia je monotypní rod.
Jediným zástupcem tohoto rodu je Sequoia sempervires (sekvoje vždyzelená).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.