Ing. Miloš Krump: Cypřišovité - Cupressaceae
Čeleď Cupressaceae zahrnuje jak jehličnany s listy šupinovitými tak ijehlancovitými, většinou pak strnulého až pravidelného tvaru a větvení. Do této čeledi patří jednodomé i dvoudomé dřeviny s asimilačními orgány v mládí jehlicovitými, později pak šupinatými vstřícnými a křižmostojnými.
Samičí šištice dozrávají ve zdřevnatělé drobné šišky nebo plodolisty zdužnatějí a vytvoří bobulovitý útvar uzavírající semena.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.