Ing. Miloš Krump: Bukovité - Fagaceae
Čeleď Fagaceae zahrnuje stromy se střídavými, palistnatými a jednoduchými listy. Jednopohlavní anemofilní květy jsou 3 až 4 četné a mají jen drobné šupinkovité okvětí. Báze pestíkových květů je ponořena do miskovitě rozšířené květní stopky. Patří sem rostliny jednodomé.
Rozšířené této čeledi je hlavně v mírném a subtropickém pásmu obou polokoulí. V České republice tvoří významnou část listnatých lesů.

Do čeledi Fagaceae náleží např. rod Fagus (buk), Quercus (dub) či Castanea (kaštanovník).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.