Ing. Miloš Krump: Corylaceae - lískovité
Čeleď Corylaceae zahrnuje keřové i stromové druhy. Rostliny jsou to jednodomé, samčí květy jsou jehnědy, plod je oříšek nejrůznějšího tvaru a velikosti. Patří sem rody Corylus, Carpinus a Ostrya.
Corylus maxima - Líska největší Purpurea

Corylus maxima - Líska největší Purpurea

Carpinus betulus - Habr obecný

Carpinus betulus - Habr obecný

Ostrya carpinifolia - Habrovec habrolistý - plod

Ostrya carpinifolia - Habrovec habrolistý - plod


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.