Ing. Miloš Krump: Zelkova - Zelkova
Rod Zelkova zahrnuje stromy nebo keře z čeledi Ulmaceae s opadavými listy. Květy vyrůstají na mladých výhoncích. Plodem je drobný oříšek. Do rodu Zelkova patří asi 6 druhů.

Mezi zástupce tohoto rodu patří např.:
- Zelkova serrata (zelkova ostrolistá)
- Zelkova carpinifolia (zelkova habrolistá)
- Zelkova abelicea (zelkova krétská)
- Zelkova sinica (zelkova čínská)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.