Zelené hnojení (1)

Poslal(a) 03.09. 2017 10:59:46 (7213 čtenářů)

Zásobování půdy humusem v případě, že není zdroj hnoje či možnost vyrobit si kompost
Náhradou rozleželého hnoje či kompostu může být například hnůj granulovaný nebo nakupovaná rašelina, organické substráty (rašelinové, komposty z komunálního odpadu,…). Nic z toho není zadarmo. Nicméně, vlastními silami a dosti levně můžeme výrazně obohatit půdu organickou hmotou a částečně i živinami jen dík tomu, že záhony nenecháme po sklizni prázdné, ale „něco“ na ně ještě zasejeme. Bude to zelené hnojení.

Zelené hnojení - hořcice, foto1

Co je vlastně zelené hnojení
Zeleným hnojením rozumíme výsev, pěstování a následné zapravení (zarýpávání, zaorávání) zelených rostlin, s hlavním cílem obohatit půdu o organickou hmotu a živiny.

Proč zelené hnojení
Zelené hnojení patří k nejefektivnějším způsobům náhrady organických látek do půdy.
Jeho význam stoupá tam, kde se do půdy dávají vyšší dávky minerálních hnojiv a není možné jinak dodat humus.
Mělo by se využívat všude tam, kde to podmínky dovolují.
Je univerzálním organickým hnojivem, kterým lze nahradit nejméně z 50 % chlévský hnůj nebo dodat do půdy snadno rozložitelnou organickou hmotu
Zelené hnojení je zdrojem živného humusu v půdě. Tvoří se z něho i humus stálý.
Ve velkovýrobě se jím nahrazuje nedostatek hnoje.
Hnojivá účinnost v roce po hnojení činí na půdě lehké 80 %, na střední 65 % a na těžké 50 % v roce následného působení na půdě lehké 15 %, na střední 25 % a na těžké 35 %.

Co umí (zvládá) zelené hnojení
Doplňuje organickou hmotu do půdy, slouží jako meliorační hnojení písčitých půd
Uvolňuje živiny z větších hloubek a pevnějších vazeb (P a vikvovité)
Zabraňuje vyplavování živin a přemísťuje živiny ze spodních vrstev do ornice (remobilizace živin)
Doplňuje některých živiny prostřednictvím rostlin (N a vikvovité)
Omezuje rozmnožování a růst plevelů po sklizni na záhoně, hustý a zapojený porost oslabuje vytrvalé plevele, potlačuje růst plevelů zastíněním.
Zadržuje a uchovává živiny dodané do půdy, zlepšuje jejich příjem
Má příznivý vliv na vodní i tepelný režim půd, na biologickou činnost a jiné vlastnosti (omezuje se neproduktivní výpar, je narušována přirozená ulehlost)
Následně postupně uvolňuje živiny z humusu
Chrání půdu před větrnou a vodní erozí, zejména na otevřených rovinách (větrná), na svazích (vodní)
Částečně (podle použitých druhů rostlin) odstraňuje i únavu půdy.
Zeleného hnojení může ochránit před háďátky. Jde o hořčici odrůdy CALIENTE, která obsahuje přirozené glukosinoláty, které po nasekání a zapravení do půdy tvoří přírodní sterilizant uvolňovaný některými chemickými fumiganty (MITC). NEMAT je kultivar rokety seté (Eruca sativa) s vysokým obsahem glukosinolátu ve svých kořenech. Je specifickou rostlinnou pastí pro háďátka rodu Meloidogyne spp.

Zelené hnojení jako bioinsekticid
Aksamitník rozkladitý (Tagetes patula) může být používán k ošetřování půdy mezi plodinami pěstovanými na zahradě. Odrůda GROUND CONTROL je používána v Nizozemí těsně před pěstováním lilií, dostupné informace říkají, že zlikviduje až 95 % háďátek. Podmínkou je, že na pozemku neporostou žádné jiné rostliny (ani plevele) než tento aksamitník. Jeho kořeny by měly být jediným zdrojem potravy pro háďátka (kořeny obsahují „širokospektrální biocid“, který je zahubí).

Foto 1: Zelené hnojení - hořčice. Zelené hnojení by se mělo pohnojit minerálními či organickými hnojivy. Samotné rostliny bez přidání živin do půdy přinesou jen organickou hmotu.
Foto 2: Inkarnát jednoletý jetel, který je vhodný jako samostatná kultura i do směsek.
Foto 3: Lupina vytrvalé druhy slouží k melioračnímu hnojení, jednoleté druhy pro běžnou kulturu.

Zelené hnojení - inkarnát jednoletý jetel, foto2

Zelené hnojení - lupina, foto3

Text a foto ing. Ivan Dvořák

Články: zelené hnojení

23.09. 2018
3.61 kB čtenářů
Zelené hnojení - září
04.09. 2017
9.29 kB čtenářů
Zelené hnojení (2)
04.09. 2017
5.59 kB čtenářů
Zelené hnojení (3)
04.09. 2017
7.33 kB čtenářů
Zelené hnojení (4)
30.07. 2009
29.84 kB čtenářů
Zelené hnojení pro zlepšení půdy
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
12.05. 2019
22.58 kB čtenářů
Předzahrádka - zeleň
26.04. 2019
4.30 kB čtenářů
Čarověník
06.08. 2018
2.46 kB čtenářů
Záhon trvalek a růží
13.04. 2018
2.41 kB čtenářů
Okrasná zahrada - co je důležité v dubnu
03.04. 2018
2.02 kB čtenářů
Plevel
03.04. 2018
1.60 kB čtenářů
Zpětný řez na záhonu
22.12. 2017
2.93 kB čtenářů
Závěsný koš na květiny
15.08. 2017
4.32 kB čtenářů
Rostliny na slunce
23.07. 2017
72.08 kB čtenářů
Bršlice - jak se zbavit bršlice
28.04. 2017
3.80 kB čtenářů
Terasa - výběr rostlin
18.03. 2017
2.31 kB čtenářů
Rostliny - sázení