Vyšší technická

Poslal(a) 23.06. 2002 19:02:08 (16788 čtenářů)

Správný návrh závlahového systému znamená totéž co dobře promyšlený projekt rodinného domu -- čím pečlivěji se připraví a rozmyslí, tím déle a účelněji slouží svému majiteli. I když návrh i instalaci závlahového systému by měla vždy provádět specializovaná firma, je dobré vědět, na jakých principech je návrh závlahy založen a jak má takový systém vypadat.

Postup, který v tomto článku naznačíme, je velmi zjednodušený. Různých zásad a pravidel je samozřejmě daleko více a vyžadují nejen technickou průpravu, ale také dostatek zkušeností. Jak už však bylo řečeno, vyplatí se znát alespoň základy, abychom si při případném výběrovém řízení mohli vybrat tu firmu, která nám závlahový systém do zahrady nainstaluje spolehlivě a kvalitně.

Krok 1 -- Volba a posouzení zdroje vody
Na začátku každé úvahy o závlahovém systému musí být posouzení možného zdroje vody. Pro běžný závlahový systém zahrady o velikost kolem 1 000 m2 je vhodná dimenze přívodního potrubí obvykle 1" ( 32 mm u plastového potrubí ) při průtoku kolem 0,75 -- 1,0 l/s a při tlaku alespoň 3,5 -- 4,0 baru. Vždy samozřejmě záleží na velikosti zahrady a na předpokládaném způsobu zavlažování. Nezbytné je také posoudit dostatečné množství vody potřebné pro denní závlahovou dávku. Předpokládejme, že kvalitní trávník vyžaduje alespoň 3-4 litry vody denně na každý metr čtvereční. Pro dostatečnou zálivku již zmíněné zahrady může být v průběhu vegetačního období zapotřebí 3 až 4 m3 vody denně, čemuž musí odpovídat kapacita zdroje vody. Tím může být studna, vodovod nebo i jímka s dešťovou vodu. Bez ohledu na zvolený zdroj vody se v každém návrhu musí vždy objevovat dostatečný filtr, a to i v případě vody z vodovodu.

Krok 2 -- Plán zahrady a rozčlenění na plochy
Společně s rozhodováním, čím budeme zavlažovat, musíme řešit také otázku, co budeme zavlažovat. Pozemek je nutné nejprve rozčlenit na dílčí plochy se stejným typem budoucí závlahy a se stejnou nebo podobnou potřebou závlahové vody. V úvahu je třeba při tom brát orientaci ke světovým stranám, podobnost výsadeb z hlediska potřeby vody, tvar a srovnatelné členění a dispoziční uspořádání ploch. Proto je zcela nezbytné vytvořit nejprve podrobný plán pozemku v měřítku nejlépe 1:50 nebo 1:100 s vyznačením všech trávníkových ploch, keřů, záhonů, stromů, komunikací a ostatních případných překážek v zavlažování. V měřítku by neměl být zakreslen jen pozemek, ale i výsadby a ostatní objekty. Nutné je také vyznačit svažitost pozemku.

Krok 3 -- Volba systému
Na trhu se v zásadě objevují dva základní typy závlahových systémů. Jedním jsou profesionální systémy s širokou nabídkou komponentů, jejichž návrh a instalaci většinou zajišťují vyškolené realizační firmy. Druhým typem jsou jednodušší systémy kategorie hobby, které lze zakoupit v zahradnických marketech. Jejich instalaci si lze rovněž objednat u některých montážních firem nebo dodavatelů zahrad, ale především jsou určeny těm zájemcům, kteří chtějí sami přiložit ruce k dílu. Hobby systémy se z tohoto důvodu vyznačují jednodušším způsobem montáže a i doporučené řešení závlahy bývá často zjednodušováno na úkor rovnoměrnosti závlahy. Díky tomu je někdy jejich cena o něco nižší. Profi systémy zase poskytují větší výběr komponentů pro zavlažování různých typů ploch a také záruční podmínky bývají delší. Realizační firmy kladou větší důraz na rovnoměrnou závlahu po celém pozemku (obvykle používají více postřikovačů než je obvyklé u hobby systémů ) a tím, že při instalaci využívají své zkušenosti, bývá instalace k zahradě šetrná a efektivní. Každý investor musí tedy předem zvážit, nač bude při svém rozhodování klást větší důraz a čemu dá přednost. Ať už zvolí ten či onen systém, vyplatí se respektovat dále uvedené zásady správného návrhu.

Krok 4 -- Výběr typů postřikovačů
Jednotlivé plochy by měly být podobné i co do velikosti a měly by umožňovat použití vždy stejných typů postřikovačů v každé dílčí části. Pro trávníkové plochy o šířce přibližně do šesti metrů se zpravidla používají rozprašovací postřikovače s poloměrem dostřiku 0,6 -- 5,2 m, podle použitého typu trysky. Rozprašovací postřikovače je možné navrhnout i pro větší volné nebo členité plochy, kde se mohou vyskytovat ve více řadách. Pro dobrou distribuci vody potřebují pracovní tlak v postřikovači kolem dvou barů. U ploch širších než 7 -- 8 metrů připadá volba na postřikovače rotační s poloměrem dostřiku od pěti metrů výše. Běžné zahradní rotační postřikovače mají dostřik 8 - 10 metrů a velmi dobře fungují při tlaku 3 -- 4 bary.

Krok 5 -- Umístění postřikovačů
Na řešené ploše se nejprve postřikovače umístí do všech vzdálenějších rohů. Dále se rozdělí vzdálenosti mezi rohovými postřikovači na menší úseky, které odpovídají dostřiku jednotlivých trysek. Je-li plocha širší, použijí se i kruhové postřikovače do střední části. Pro kompaktní závlahu celého pozemku je důležité, aby se plochy postřiku důsledně překrývaly, tak jak to ukazují obrázky. Dodržováním zásad správného překrývání lze dosáhnout vysoké míry rovnoměrnosti závlahy po celé ploše a k dosažení důkladného zavlažení stačí obvykle jen několik minut závlahy na sekci. Nedodržení správného překrývání je sice cestou k nižší ceně systému, ale obvykle za cenu žlutých míst v trávníku, kde závlaha není dostatečná.

(podle Dům a zahrada 06/02)

Děšť z podzemí

Články: vyšší technická

23.06. 2002
18.94 kB čtenářů
Vyšší technická aneb závlahový systém krok za krokem (2)
Diskusní fórum / Závlahy
17.01. 2014
33.64 kB čtenářů
Závlahy - ale od koho?
08.10. 2013
3.71 kB čtenářů
Zavlažování zahrady
03.05. 2012
5.00 kB čtenářů
Samozavlažovací kužele - čištění od vodního kamene a solí
13.11. 2009
16.94 kB čtenářů
Nádoby na vodu - sudy, konve
14.08. 2009
13.05 kB čtenářů
Zavlažovací systém - bude to fungovat?
20.05. 2009
28.48 kB čtenářů
Zavlažování - automatický zavlažovací systém
23.03. 2009
18.80 kB čtenářů
Zavlažování - spotřeba vody pro trávník
23.03. 2009
11.26 kB čtenářů
Závlahové systémy - spotřeba vody
07.08. 2008
18.35 kB čtenářů
Zavlažování - dešťová voda na zálivku