Zahrada v proměnách času (1)

Poslal(a) 31.07. 2002 18:54:54 (7905 čtenářů)

Ozeleněné či jinak upravené plochy kolem domu chápeme v ideálním případě jako rozšířený obytný prostor. Nároky na jeho využití však závisí vždy na velikosti rodiny a stáří jejích členů. Zahrada proto nemůže být statickým útvarem, ale musí se stále přizpůsobovat měnícím se potřebám svých uživatelů.

Ráji, o němž se tak poutavě vypráví v knize knih, bývají připisovány vlastnosti nejkrásnější zahrady světa. Nikdy v ní však nestál žádný dům, nebo o něm alespoň nikdy nebyla řeč. My však na rozdíl od Adama a Evy dům potřebujeme, lhostejno jakého uspořádání, tvaru či architektury. Mnohem důležitější je nekomplikovaný vztah mezi vnitřními a vnějšími prostory, úzká spojitost obou těchto rozdílných prostorových útvarů - otevřeného a uzavřeného, jejichž jednota či ucelenost je předpokladem vzniku ideálního prostoru pro bydlení.

Jde to i bez rostlin
V podstatě lze říci, že v zahradě lze uplatňovat tytéž principy jako v interiéru: důležitou roli hraje ohraničení prostor, způsob jejich využívání, výběr materiálu, látky, světlo a proporce. Stejně jako v interiéru se i v zahradě ptáme po účelnosti zařízení a uspořádání, nutnosti určitého vybavení, klademe si za cíl splnění určitých přání. Velmi malé, otevřené prostory či dvorky mohou být utvářeny pomocí kamene, dřeva, štěrku, keramiky a kovu podobně jako jednotlivé pokoje v bytě. A nemusí jít vždy jen o květiny! Kompozice s minimem živých rostlin se nám sice zdají být statické a někdy až neobvyklé, ovšem pro toho, komu zahradničení příliš k srdci nepřirostlo, může být takové řešení přínosem.
Zabývejme se však spíše využitím obvyklé zahrady pro obytné účely a jejími možnými postupnými změnami v průběhu doby. Na jednu stranu se vnější prostor přirozeně mění s růstem květin a stárnutím neživých prvků, na straně druhé se mění také uměle, v souvislosti se stárnutím a změnami životního stylu jeho majitelů. Aby zahrada umožnila svým obyvatelům přiměřené využití v jakémkoli životním stadiu, musí se její vzhled a uspořádání měnit a především - musí být s vidinou budoucích změn také zakládána.

Kouzlo minimalismu
Samozřejmě jen málokdo je schopen si zcela programově naplánovat průběh svého života a všech změn, které s vývojem každého člověka souvisejí. Spíše jaksi automaticky očekáváme průběžné zdokonalování a přizpůsobování věcí v našem okolí tak, jak momentálně nejlépe vyhovují našemu životnímu stylu. V tomto směru můžeme přizpůsobovat i zahradu. Začneme-li s málem, můžeme lépe takový prostor upravovat. Jednoduché zahradě dominuje především maximální souvislá plocha trávníku jako prostoru pro různorodé využití. Terasa u domu může být oním stěžejním bodem začátku, který lze jednak ihned obývat a od něhož se jednak může odvíjet další úprava okolí. Některé kvetoucí trvalky mohou v první fázi terasu ohraničovat a zdobit. I toto málo může být velmi pěkné, vyžaduje jen málo péče a snese delší nepřítomnost (dovolená, víkendové výlety).
Spolu s věkem přibývají také zkušenosti majitelů a buduje se jakási podvědomá jistota v poměru k zahradě. Rodí se nové nápady a záliby, zájmy jednotlivých členů rodiny se začnou lišit, děti vyrostou a opustí domov, přibývají zdravotní potíže... To není pochmurný životní výhled, spíše výčet několika aspektů, které mohou zahradu ovlivnit a měnit. S věkem majitelů se mění i vzhled zahrady. Dříve osluněný prostor dnes stíní vysoké stromy, které nabízejí nerušené a klidné posezení. Zahradu jsme si postupně určitě doplnili drobnými "neužitečnostmi" - samorosty, kameny, keramikou, možná nějakým skutečně uměleckým kouskem, osvětlením... Právě tyto neužitečnosti patří ke každodennímu životu v zahradě stejně jako obrazy v bytě, posilují naši fantazii, zachovávají vzpomínky, udržují sny při životě.

Podle Dům a zahrada

Články: zahrada proměnách

02.08. 2002
9.32 kB čtenářů
Zahrada v proměnách času (2)
30.11. 2011
9.73 kB čtenářů
Zelení dobyvatelé - invazní rostliny
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
23.12. 2017
209 čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
974 čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
3.08 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
4.62 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
3.43 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
10.17 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
6.87 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
19.49 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
8.64 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
18.54 kB čtenářů
Zahradnický kvíz
25.12. 2011
8.45 kB čtenářů
PF 2012