Pozvánka: Botanické zahrady 2007

Poslal(a) 20.05. 2007 18:22:56 (11084 čtenářů)

Unie botanických zahrad ČR ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, Botanickou zahradou UK, Botanickou zahradou hl. m. Prahy si Vás dovolují pozvat na konferenci Botanické zahrady 2007 | Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách která se bude konat 22. 5. 2007 v Krajinově posluchárně, 2. mezipatro v budově Katedry botaniky UK Benátská 2

Program konference:
09 00 – 9 15 Vacek O., Hanzelka P.: Slovo úvodem - zahájení konference
09 15 – 10 15 Hrouda L.: Změny v systému krytosemenných rostlin
10 15 – 10 45 Uher J.: Hamamelididae včera a dnes
10 45 – 10 55 Diskuse
10 55 – 11 00 Přestávka
11 00 – 11 30 Žlebčík J.: Názvosloví pěstovaných rostlin
11 30 – 11 40 Diskuse
11 40 – 13 00 Oběd
13 00 – 13 30 Větvička V.: Česká rodová jména rostlin
13 30 – 14 00 Studnička V.: České jmenosloví v praxi botanických zahrad.
14 00 – 14 10 Diskuse
14 10 – 14 40 Roudná M.: Příspěvek botanických zahrad k plnění závazků z mezinárodních smluv
14 40 – 15 00 Diskuse o Úmluvě o biologické rozmanitosti a přistoupení BZ ČR k systému IPEN, předsedající Hanzelka P.
15 00 – 15 10 Přestávka
15 10 – 15 30 Boučková M., Šíma: Legální nakládání s chráněnými druhy rostlin (podle zákona č. 100/2004 Sb., CITES, a zákona 114/1994 Sb., na ochranu přírody a krajiny)
15 30 – 15 50 Diskuse, dotazy
15 50 – 16 30 Program na Evidenci rostlin – prezentace programu a webové rozhraní, dotazy a připomínky k fungování
Konferenční poplatky:
Přednášející a studenti biologických a zahradnických odborů - zdarma
Členové Unie botanických zahrad - 300 Kč
Ostatní - 400 Kč
Konferenční poplatky budou vybírány během konference.

Příspěvky do sborníku dodejte prosím během konference, text (citace) upravte prosím podle Zpráv České botanické společnosti, maximální rozsah 5 stran A4.

Cena sborníku pro přednášející a uživatele Floria zdarma (1 sborník pro 1 zahradu), pro členy Unie botanických zahrad 200 Kč, pro nečleny unie 300 Kč.

Předběžné přihlášky, pokud jste je zatím neposlali, zašlete prosím na adresu pavel.sekerka@botanicka.cz.
Zdroj: Unie botanických zahrad ČR http://www.ubzcr.cz/

Články: botanické zahrady

14.10. 2016
3.61 kB čtenářů
Orchideje - Rady, péče, pěstování
21.05. 2008
15.00 kB čtenářů
Trvalkové dny
27.11. 2004
16.71 kB čtenářů
Cibulnaté rostliny
08.03. 2006
11.82 kB čtenářů
Flora Olomouc 2006
29.06. 2007
30.84 kB čtenářů
Parky města Brna - Tyršův sad
08.12. 2003
33.01 kB čtenářů
Stále pestré dřeviny (2)
29.02. 2004
17.25 kB čtenářů
Květinové a zahradnické zájezdy
12.02. 2009
28.30 kB čtenářů
Palmy - množení palem (3)
15.01. 2004
19.66 kB čtenářů
Uvidíte i největší sladkovodní rostlinu Victoria amazonica
13.06. 2007
13.43 kB čtenářů
Veletrhy FOR HABITAT a FOR GARDEN měly úspěch
24.11. 2008
45.33 kB čtenářů
Taxus - tis
Diskusní fórum / Semináře, školení
28.04. 2017
1.96 kB čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
8.96 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
17.16 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
5.87 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
7.06 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)