Pozvánka: Botanické zahrady 2007

Poslal(a) 20.05. 2007 18:22:56 (10157 čtenářů)

Unie botanických zahrad ČR ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, Botanickou zahradou UK, Botanickou zahradou hl. m. Prahy si Vás dovolují pozvat na konferenci Botanické zahrady 2007 | Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách která se bude konat 22. 5. 2007 v Krajinově posluchárně, 2. mezipatro v budově Katedry botaniky UK Benátská 2

Program konference:
09 00 – 9 15 Vacek O., Hanzelka P.: Slovo úvodem - zahájení konference
09 15 – 10 15 Hrouda L.: Změny v systému krytosemenných rostlin
10 15 – 10 45 Uher J.: Hamamelididae včera a dnes
10 45 – 10 55 Diskuse
10 55 – 11 00 Přestávka
11 00 – 11 30 Žlebčík J.: Názvosloví pěstovaných rostlin
11 30 – 11 40 Diskuse
11 40 – 13 00 Oběd
13 00 – 13 30 Větvička V.: Česká rodová jména rostlin
13 30 – 14 00 Studnička V.: České jmenosloví v praxi botanických zahrad.
14 00 – 14 10 Diskuse
14 10 – 14 40 Roudná M.: Příspěvek botanických zahrad k plnění závazků z mezinárodních smluv
14 40 – 15 00 Diskuse o Úmluvě o biologické rozmanitosti a přistoupení BZ ČR k systému IPEN, předsedající Hanzelka P.
15 00 – 15 10 Přestávka
15 10 – 15 30 Boučková M., Šíma: Legální nakládání s chráněnými druhy rostlin (podle zákona č. 100/2004 Sb., CITES, a zákona 114/1994 Sb., na ochranu přírody a krajiny)
15 30 – 15 50 Diskuse, dotazy
15 50 – 16 30 Program na Evidenci rostlin – prezentace programu a webové rozhraní, dotazy a připomínky k fungování
Konferenční poplatky:
Přednášející a studenti biologických a zahradnických odborů - zdarma
Členové Unie botanických zahrad - 300 Kč
Ostatní - 400 Kč
Konferenční poplatky budou vybírány během konference.

Příspěvky do sborníku dodejte prosím během konference, text (citace) upravte prosím podle Zpráv České botanické společnosti, maximální rozsah 5 stran A4.

Cena sborníku pro přednášející a uživatele Floria zdarma (1 sborník pro 1 zahradu), pro členy Unie botanických zahrad 200 Kč, pro nečleny unie 300 Kč.

Předběžné přihlášky, pokud jste je zatím neposlali, zašlete prosím na adresu pavel.sekerka@botanicka.cz.
Zdroj: Unie botanických zahrad ČR http://www.ubzcr.cz/

Články: botanické zahrady

28.08. 2011
13.27 kB čtenářů
Aubrieta hybrida 'Axcent Deep Purple' - tařička
21.05. 2008
12.64 kB čtenářů
Trvalkové dny
02.05. 2007
11.68 kB čtenářů
Trvalkové dny (2007)
25.03. 2009
14.28 kB čtenářů
Jarní Flora Olomouc 2009 - barvy a vůně květinového šapitó
15.08. 2009
15.49 kB čtenářů
Diascia barbarae - ostruhatka
28.02. 2013
6.77 kB čtenářů
Rychlené rostliny - volání jara
27.09. 2005
11.48 kB čtenářů
Podzimní svátky zahradníků a gurmánů - HORTIKOMPLEX a OLIMA 2005
14.10. 2008
31.17 kB čtenářů
Jehličnany - hlavní areály výskytu
13.10. 2008
13.20 kB čtenářů
Podzimní Flora Olomouc 2008 - zájem o zahradnický podzim stoupá
15.11. 2007
28.41 kB čtenářů
Sequoiadendron - sekvojovec
07.09. 2008
20.78 kB čtenářů
Září v zahradě
Diskusní fórum / Semináře, školení
19.04. 2014
7.15 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
13.91 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
4.71 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
6.15 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)