Dřeviny pro lesní partie

Poslal(a) 06.06. 2007 10:25:41 (46816 čtenářů)

Na velkých plochách se nesázejí jen volně stojící stromy. V určitých případech mohou být částí velké zahrady lesní partie, u kterých se střídají různé druhy dřevin. V níže uvedeném seznamu jsou dřeviny, které připadají v úvahu pro určité kombinace. Pro každý druh půdy lze zvolit odpovídající druhovou sestavu dřevin. Nejlepší je svěřit druhové sestavení dřevin odborníkovi, který zná místní půdní a vodní podmínky.

Pinus nigra - borovice černá

Musíte počítat i s výškou: některé stromy vyrůstají do značné výšky, zatímco jiné dorůstají nejvýše do 3 m. Ve vysazovaném porostu mají být vysoké i nízké dřeviny, aby později vzniklo rozvrstvení lesíku. Pokud je zastoupeno příliš mnoho stromů, chybí spodní patro, a naopak při výsadbě mnoha keřů se nedostává na objemu stromů. V popisech stromů a keřů naleznete další údaje k druhům, které lze použít při zakládání lesních partií.

Acer campestre babyka
A. pseudoplatanus klen
Alnus glutinosa olše lepkavá
A. incana olše šedá

Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův

Betula pendula bříza bílá
B. pubescens bříza pýřitá
Carpinus betulus habr obecný

Castanea sativa kaštanovmk jedlý

Cornus alba svída bílá
C. mas dřín obecný
C. sanguinea svída obecná

Corylus avellana líska obecná

Crataegus laevigata hloh obecný
C. monogyna hloh jednoblizný

Euonumus europaeus brslen evropský

Fagus silvatica buk lesní

Fraxinus excelsior jasan ztepilý

Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový

Ilex aquifolium cesmína obecná

Larix kaempferi modřín Kaempferův

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný

Picea abies smrk ztepilý
P. sitchensis smrk sitka

Pinus nigra var. nigra borovice černá

Pinus sylvestris borovice lesní

Populus alba topol bílý
P. tremula osika

Prunus avium třešeň obecná
P. padus střemcha evropská
P. spinosa trnka

Pseudotsuga menziesii douglaska Menziesova

Quercus robur dub letní
Q. rubra dub červený

Rhamnus catharticus řešetlák počistivý
R. frangula krušina obecná

Robinia pseudoacacia trnovník akát

Rosa canina růže šípková
R. rubiginosa růže vinná

Salix alba vrba bílá
S. aurita vrba ušatá
S. capraea vrba jíva (rokyta)
S. cinerea vrba popelavá
S. pentandra vrba pětimužná
S. purpurea vrba červenice
S. repens vrba plazivá
S. viminalis vrba košařská

Sambucus nigra bez černý

Sorbus aucuparia jeřáb obecný

Taxus baccata tis červený

Tsuga heterophylla jedlovec západoamerický

Viburnum opulus kalina obecná

Pinus nigra - borovice černá

Euonymus - brslen

Ukázka textu z knihy Encyklopedie Zahradní rostliny
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

foto Hana Vymazalová

Články: dřeviny lesní

26.02. 2008
21.51 kB čtenářů
Sorbus - jeřáb
22.06. 2007
45.24 kB čtenářů
Živé ploty
26.06. 2007
31.44 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
30.11. 2003
52.13 kB čtenářů
Okrasné trávy (1)
05.12. 2001
66.20 kB čtenářů
Skutečně živý plot (1)
24.01. 2013
23.28 kB čtenářů
Dům a jeho strom
31.07. 2018
2.12 kB čtenářů
Červenolisté dřeviny
11.01. 2003
45.77 kB čtenářů
Stavební prvky zahrady (1)
12.09. 2007
34.68 kB čtenářů
Jehličnany - výběr a nákup
01.12. 2011
19.40 kB čtenářů
Žívé ploty - zelené hranice
24.11. 2008
44.71 kB čtenářů
Taxus - tis
Diskusní fórum / Keře a stromy
13.02. 2012
17.11 kB čtenářů
Dřeviny do výběhu ke slepicím
19.05. 2011
27.65 kB čtenářů
Jihočeské parky - zajímavé dřeviny
09.12. 2011
12.53 kB čtenářů
Dřeviny - ochrana kmene a větví
26.04. 2010
7.97 kB čtenářů
Rostliny, dřeviny - 680-700 m n. m.
23.10. 2009
8.33 kB čtenářů
Stálezelené dřeviny
09.12. 2011
23.28 kB čtenářů
Dřeviny - výsadba
18.03. 2009
7.92 kB čtenářů
Dřeviny - potrhaná kůra
30.11. 2009
16.29 kB čtenářů
Dřeviny - řez