Dřeviny pro lesní partie

Poslal(a) 06.06. 2007 10:25:41 (44169 čtenářů)

Na velkých plochách se nesázejí jen volně stojící stromy. V určitých případech mohou být částí velké zahrady lesní partie, u kterých se střídají různé druhy dřevin. V níže uvedeném seznamu jsou dřeviny, které připadají v úvahu pro určité kombinace. Pro každý druh půdy lze zvolit odpovídající druhovou sestavu dřevin. Nejlepší je svěřit druhové sestavení dřevin odborníkovi, který zná místní půdní a vodní podmínky.

Pinus nigra - borovice černá

Musíte počítat i s výškou: některé stromy vyrůstají do značné výšky, zatímco jiné dorůstají nejvýše do 3 m. Ve vysazovaném porostu mají být vysoké i nízké dřeviny, aby později vzniklo rozvrstvení lesíku. Pokud je zastoupeno příliš mnoho stromů, chybí spodní patro, a naopak při výsadbě mnoha keřů se nedostává na objemu stromů. V popisech stromů a keřů naleznete další údaje k druhům, které lze použít při zakládání lesních partií.

Acer campestre babyka
A. pseudoplatanus klen
Alnus glutinosa olše lepkavá
A. incana olše šedá

Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův

Betula pendula bříza bílá
B. pubescens bříza pýřitá
Carpinus betulus habr obecný

Castanea sativa kaštanovmk jedlý

Cornus alba svída bílá
C. mas dřín obecný
C. sanguinea svída obecná

Corylus avellana líska obecná

Crataegus laevigata hloh obecný
C. monogyna hloh jednoblizný

Euonumus europaeus brslen evropský

Fagus silvatica buk lesní

Fraxinus excelsior jasan ztepilý

Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový

Ilex aquifolium cesmína obecná

Larix kaempferi modřín Kaempferův

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný

Picea abies smrk ztepilý
P. sitchensis smrk sitka

Pinus nigra var. nigra borovice černá

Pinus sylvestris borovice lesní

Populus alba topol bílý
P. tremula osika

Prunus avium třešeň obecná
P. padus střemcha evropská
P. spinosa trnka

Pseudotsuga menziesii douglaska Menziesova

Quercus robur dub letní
Q. rubra dub červený

Rhamnus catharticus řešetlák počistivý
R. frangula krušina obecná

Robinia pseudoacacia trnovník akát

Rosa canina růže šípková
R. rubiginosa růže vinná

Salix alba vrba bílá
S. aurita vrba ušatá
S. capraea vrba jíva (rokyta)
S. cinerea vrba popelavá
S. pentandra vrba pětimužná
S. purpurea vrba červenice
S. repens vrba plazivá
S. viminalis vrba košařská

Sambucus nigra bez černý

Sorbus aucuparia jeřáb obecný

Taxus baccata tis červený

Tsuga heterophylla jedlovec západoamerický

Viburnum opulus kalina obecná

Pinus nigra - borovice černá

Euonymus - brslen

Ukázka textu z knihy Encyklopedie Zahradní rostliny
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

foto Hana Vymazalová

Články: dřeviny lesní

27.04. 2012
17.37 kB čtenářů
Dřeviny pro opadavé živé ploty
26.02. 2008
21.07 kB čtenářů
Sorbus - jeřáb
14.10. 2016
2.02 kB čtenářů
Lokalita Lubnická stráň
10.10. 2016
2.00 kB čtenářů
Lokalita Kadovská skála
26.06. 2007
30.70 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Lužánky
14.11. 2011
12.93 kB čtenářů
Rostliny se žlutými listy
05.12. 2001
65.08 kB čtenářů
Skutečně živý plot (1)
24.01. 2013
21.29 kB čtenářů
Dům a jeho strom
14.10. 2008
34.63 kB čtenářů
Jehličnany - hlavní areály výskytu
11.08. 2008
33.64 kB čtenářů
Rostliny pod korunami stromů
10.03. 2004
22.33 kB čtenářů
Konec zahradníkova půstu (1)
Diskusní fórum / Keře a stromy
13.02. 2012
16.81 kB čtenářů
Dřeviny do výběhu ke slepicím
19.05. 2011
27.16 kB čtenářů
Jihočeské parky - zajímavé dřeviny
09.12. 2011
12.36 kB čtenářů
Dřeviny - ochrana kmene a větví
26.04. 2010
7.80 kB čtenářů
Rostliny, dřeviny - 680-700 m n. m.
23.10. 2009
8.14 kB čtenářů
Stálezelené dřeviny
09.12. 2011
22.93 kB čtenářů
Dřeviny - výsadba
18.03. 2009
7.77 kB čtenářů
Dřeviny - potrhaná kůra
30.11. 2009
16.00 kB čtenářů
Dřeviny - řez