Parky města Brna - Park Lužánky

Poslal(a) 26.06. 2007 11:55:52 (35310 čtenářů)

Lužánky o rozloze 20 ha jsou nejstarším pro veřejnost otevřeným městským parkem v českých zemích, nejvýznamnějším brněnským parkem a jsou prohlášeny kulturní památkou.

V 16. století byl v prostoru dnešních Lužánek v lužním lese na potoku Ponávka hospodářský dvorec. Ten daroval císař Rudolf II. v roce 1578 řádu jezuitů, který část přilehlého lesa upravil na tzv. Jezuitskou zahradu. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 věnoval císař Josef II. 9.9.1786 bývalou Jezuitskou zahradu brněnským občanům pro zřízení městského veřejného sadu. Založení nového parku, pojmenovaného Lužánky dle původních lužních lesů, bylo svěřeno vrchnímu zahradníkovi Antonínu Bisingerovi. V roce 1788 byly úpravy parku ve francouzském slohu s pravidelnou osnovou barokních alejí v kombinaci s krajinářskými úpravami podél Ponávky dokončeny. Lužánecký park se stal brzy výletním, zábavním a společenským centrem města. V polovině 19. století probíhala pod vedením Karla Offermanna, ředitele zemských zahrad Lužánek a Františkova, přeměna Lužánek na přírodně krajinářský park. V roce 1849 byl park stavovským sněmem prohlášen národní památkou. V letech 1853 až 1855 byl v parku postaven dle projektu Ludvíka Förstera a Theofila Hansena novorenesanční pavilon. V 2. polovině 19. století byl park, zejména zásluhou uměleckého zahradníka Antonína Šebánka, doplňován domácími i cizími druhy dřevin. Na konci 19. století byly v Lužánkách zastoupeny veškeré dřeviny vyskytující se na Moravě a více jak 150 druhů cizokrajné vegetace.

Od roku 1991 probíhá rekonstrukce parku podle projektu pana profesora Ivara Otruby.

Významné objekty v parku:
Restaurační pavilon, tzv. Kasino, novorenesanční stavba z let 1853-1855 dle projektu L. Förstera a T. Hansena
Kašna se sousoším tří puttů z roku 1860 od F. Melnitzkého
Pomník Josefa Merhauta z roku 1931 od E. Hlavici
Pomník císaře Josefa II., zakladatele parku, replika z roku 2001 (původní pomník z roku 1888 byl zničen)

Významné dřeviny parku:
buk lesní /Fagus sylvatica ‚Atropunicea'/ , červenolistý kultivar s deseti kmeny
jinan dvoulaločný /Ginkgo biloba l./, původem z Číny, jediný existující druh z vývojově nižších rostlin než jehličnaté dřeviny
javor dlanitolistý /Acer palmatum THUNB./, původem z Asie
platan javorolistý / Platanus x acerifolia (AIT.)WILLD./, obvod kmene 520 cm
dub uherský /Quercus frainetto TEN./, obvod kmene 536 cm, v Brně ojedinělý druh
ořešák černý /Juglans nigra L./, původem ze Severní Ameriky, v Brně nepříliš častý
svitel latnatý /Koelreuteria paniculata LAXM./, původem z Asie

Buk a kašna Tři Putti

Střední část potoka Ponávka

Veřejná zeleň města Brna
Údolní 5, 658 93 Brno
http://vzmb.brno.cz/

Články: parky města

16.07. 2007
20.90 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Olomoucké historické parky
29.06. 2007
26.69 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Špilberk
29.06. 2007
36.20 kB čtenářů
Parky města Brna - Tyršův sad
02.07. 2007
28.89 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
18.07. 2007
23.00 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Bezručovy sady
23.07. 2007
22.02 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Čechovy sady
12.07. 2007
23.21 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Smetanovy sady
22.06. 2007
24.27 kB čtenářů
Parky města Brna - Park Koliště I
16.07. 2007
21.98 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
21.06. 2007
29.96 kB čtenářů
Parky města Brna - Denisovy sady, Studánka a Kapucínské terasy
Diskusní fórum / Zeleň
08.10. 2012
29.22 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
9.01 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
7.26 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
14.76 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB