Brněnská uliční stromořadí (2)

Poslal(a) 26.06. 2007 13:47:11 (37534 čtenářů)

ŘEZY STROMŮ:
Nejčastějšími pěstebními opatřeními byly zpočátku řezy vedoucí k zajištění provozní bezpečnosti stromů – zdravotní a bezpečnostní. Ve velkém počtu byly realizovány také řezy hlavové a redukční, jejichž počet se daří snižovat díky postupné výměně dožívajících velkokorunných stromů za stromy s menší korunou, které jsou do ulic vhodnější. Dnes se již díky zlepšujícímu se stavu stromořadí může organizace soustředit ve větší míře ina řezy výchovné – zapěstování kvalitní korunky po výsadbě, zajišťování podjezdných a podchodných výšek či prosvětlování korun stromů.

ASANACE:
Převládajícím důvodem k asanacím stromů je špatný zdravotní stav či zhoršená provozní bezpečnost. Jako správci zodpovídáme za bezpečnost stromů. Musíme předcházet možným rizikům rozlomení korun stromů, pádu větví či vývratu stromů.Ipři maximální péči však nelze toto riziko zcela vyloučit. Defekty větvení či kořenového systému nemusí být na pohled rozpoznatelné, stabilitu stromu může ovlivnit silný vítr čipřívalové srážky. Negativně ovlivňují stav stromů a jejich stabilitu také výkopové práce v kořenové zóně stromů. Káceny jsou tedy zcela suché či výrazně proschlé stromy, u nichž by řez již nepomohl k vitálnějšímu růstu. Dále havarijní stromy (náhle uschlé stromy vlivem výkopů, stromy s rozlamujícími se korunami). U stromů, kde nelze jednoznačně rozpoznat riziko možného ohrožení okolí, necháváme před žádostí o asanaci zpracovat odborné posudky. V roce 2005 bylo v ulicích asanováno 457 stromů, v tomto čísle je však obsaženo i odstranění výsadeb a mladších stromků, které se na stanovišti neujaly.
Graf vývoje počtu výsadeb, asanací a řezů v letech 1996-2005
VÝSADBY:
Obnova stromořadí probíhá dvěmi základními směry – dosadba a rekonstrukce stromořadí. Stromořadí jsou buď postupně dosazována nebo jsou po asanaci úplně nově vysazena. Při dosadbách bývá většinou respektován stávající taxon, při zakládání nových stromořadí bývá využívána možnost taxon vyměnit. Důvodem ke změně taxonu je nejčastěji nevhodnost původního vzhledem k prostorovým parametrům ulice. Častým důvodem k rekonstrukci stromořadí bývá také celková rekonstrukce ulice včetně inženýrských sítí a zachování původních stromů je nemožné. VZmB se snaží používat jak taxony osvědčené, tak neustále obohacovat sortiment taxonů v uličních stromořadích, i když taxonomická pestrost samozřejmě není hlavním cílem. V roce 2005 vysadila VZmB 862 stromů, další výsadby v počtu 266 ks přibyli do stromořadí díky jiným investorům. Za období 1996-2005 bylo v brněnských ulicích vysazeno 7 818 stromů, z nichž asi 3 realizovala VZmB, 1 finančně zajistily jiné subjekty. Pro výsadby bylo doposud použito 117 různých taxonů stromůči stromkových keřů. Proč tak pestré druhové zastoupení? Především z důvodů vyzkoušení vhodnosti taxonů do extrémních podmínek uličních stromořadí. Neméně důležitý je záměr oživit ulice množstvím tvarů a barev a použitím rozličných druhů ulicím vtisknout osobitý charakter. Nejen pro správce stromořadí, ale také pro širokou odbornou veřejnost bude jistě přínosem možnost zhlédnout použití různých taxonů v praxi. Již dnes lze na základě zkušeností s jednotlivými taxony učinit první závěry, týkající se vhodnosti použití konkrétních dřevin do uličních stromořadí. Ne vždy se totiž stromy v ulicích chovají dle literatury či informací od pěstitelů.

Graf taxonů výsadeb použitých ve stromořadí v letech 1996-2005


OSTATNÍ PÉČE:
Ve stromořadí se provádějí i další úkony – čištění a údržba výsadbových mís, zálivka výsadeb do 3 let po výsadbě, instalace zábran proti najíždění automobilů do těsné blízkosti stromů atd.

Hoblíkova - Laburnum x watereri ´Vossii´

Jaselská – Prunus serrulata ´Amanogawa´

Veřejná zeleň města Brna
Údolní 5, 658 93 Brno
http://vzmb.brno.cz/

Články: brněnská uliční

23.06. 2007
33.73 kB čtenářů
Brněnská uliční stromořadí (1)
Diskusní fórum / Zeleň
08.10. 2012
28.06 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
8.41 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
6.80 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
14.18 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB