XI. ročník soutěže Rozkvetlé město

Poslal(a) 10.07. 2007 15:31:44 (11531 čtenářů)

V letošním roce bude probíhat již 11. ročník soutěže Rozkvetlé město, kterou organizuje odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína ve spolupráci s odborem životního prostředí a s redakcí Magazínu Zlín.

Za 11 let své existence prošla soutěž svým vývojem. Měnil se počet kategorií, způsob přihlašování i účast obyvatel. Nejdříve byla soutěž zaměřena pouze na kategorii předzahrádek bytových domů a úpravu oken a balkonů, později přebyla kategorie zahradní úpravy vstupních prostorů firem. Ta byla pro malou účast firem později zrušena, ale naopak vznikla kategorie velmi specifická pro Zlín - úprava okolí baťovských domků. Zrod této kategorie vyplynul z problémů při samotném posuzování úprav, protože u těchto domků lze velmi těžko určit, kde začíná a končí předzahrádka a kde je už obytná část zahrady.

Co se však nezměnilo, je cíl této akce. Smysl soutěže Rozkvetlé město je zakotven v jejím samotném názvu. Chtěli jsme povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Vždyť to, že si vyzdobí své okna květinami je radost pro ně samotné, ale i pro kolemjdoucí spoluobčany.
O tom, že se tuto myšlenku daří naplňovat, svědčí nejenom zvyšující se účast obyvatel , ale také čím dál pěknější a rozkvetlejší město.

V letošním roce budou opět vyhlášeny tři kategorie:

I. kategorie - předzahrádky obytných domů (rodinných, řadových i panelových domů)
II. kategorie - květinová výzdoba oken a balkonů obytných domů
III. kategorie - úprava okolí baťovských domků

Do soutěže se mohou osobně  přihlásit všichni obyvatelé Zlína a jeho městských částí. Od loňského roku se nám také osvědčila spolupráce s občanskými iniciativami a pracovníky úřadoven, kteří také vybírají  nejzdařilejší zahradnické realizace v jednotlivých čtvrtích. Tím se do soutěže mohou dostat i zahrádky a balkony, které jejich majitele nepřihlásili, ale jsou velmi zdařilé a bylo by škoda je opomenout.

Hodnocení probíhá dle klimatických podmínek na přelomu měsíce července a srpna, kdy pětičlenná komise hodnotí výsadby dle následujících kritérií:

  • kompoziční uspořádání
  • harmonické sladění barev
  • respektování nároků rostlin na místo výsadby
  • úroveň údržby (zaplevelenost, kosení trávníku apod.)
  • zdravotní stav rostlin

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v září 2007 za účasti zástupců města. Oproti předchozím ročníkům budou ohodnoceni všichni soutěžící, protože jsme dospěli k názoru, že každá snaha o zkrášlení okolí domů by neměla zůstat neoceněna. Kromě toho však budou vyhlášeny první tři místa v každé kategorii, kdy vítězové budou ohodnoceni významnějším darem ve formě drobné zahradní mechanizace či jiného hodnotného věcného daru.

Soutěže Rozkvetlé město se mohou zúčastnit se svými zahrádkami (viz. vyhlášené kategorie) občané bydlící ve správním obvodu města Zlína, pokud zašlou do 10.7.2007 vyplněný soutěžní kupon na adresu: Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Přihlásit se můžete také na e-mailové adrese: zuzanareznickova@muzlin.cz, pokud nezapomenete zapsat všechny potřebné údaje.

Ing. Zuzana Řezníčková
Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína
www.mestozlin.cz
11 článků v tomto tématu
15.06. 2012
9.54 kB čtenářů
Přírodní zahrada
Přírodní zahrada jako vzor Přírodní zahrada nevznikne tím, že svůj pozemek jednoduše přenecháte přírodě. Vyžaduje totiž zrovna tak péči jako normální okrasná zahrada. Jenže ta péče
24.02. 2012
5.73 kB čtenářů
Parky Barcelony: Parc central de Nou Barris, 2003
Dílko známého dua Andreu Arriola a Carmen Fiol je považováno za skutečné spojení sociální a umělecké podstaty tvorby. A nutno uznat, že prostorové utváření a náplň tohoto parku jsou
13.03. 2010
42.16 kB čtenářů
Japonská zahrada
Umění japonských a čínských zahradních mistrů je nepřekonatelné a odborníci na zahradní tvorbu se shodují v tom, že k jejich dílu se dokáží pouze přiblížit a nejvýše ho napodobit.
07.11. 2009
18.86 kB čtenářů
Zelená střecha - budova ČSOB v Praze - Radlicích (2)
Vegetační vrstva zelené střechy místy dosahuje více jak 1 m. K závlaze se používá recyklovaná dešťová voda.
07.11. 2009
21.04 kB čtenářů
Zelená střecha - budova ČSOB v Praze - Radlicích (1)
Jedna z nejrozsáhlejších zelených střech v ČR se nachází na budově nového ústředí ČSOB v Praze - Radlicích. Tato největší administrativní budova v Praze byla uvedena do provozu v polovině
23.07. 2007
16.47 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Čechovy sady
Čechovy sady, tento v pořadí druhý olomoucký městský parkový prostor, datuje svou historii do 30. let 19. století. Stromová alej, později pojmenovaná Jánské stromořadí (Johannes Alle),
18.07. 2007
18.55 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Bezručovy sady
Park Bezručovy sady vznikl na přelomu století (1898), kdy zde bylo započato s prvními sadovnickými úpravami. V těchto místech pod středověkými a tereziánskými městskými hradbami, panovaly
16.07. 2007
18.17 kB čtenářů
Parky města Zlína - Centrální park Jižní svahy
Centrální park Jižní Svahy se nachází v horní části největšího zlínského sídliště. Rekreační plocha zeleně o rozloze 11 ha spojuje území tzv. II. etapy JS (od ul. Česká a od ul.
16.07. 2007
15.99 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Olomoucké historické parky
Přírodní areál Výstaviště Flora Olomouc patří ke klenotům města, a to nejen kulturním, ale rovněž historickým. Rudolfova alej, první olomoucký parkový prostor, o jehož založení se
12.07. 2007
17.89 kB čtenářů
Parky města Olomouce - Smetanovy sady
Smetanovy sady byly založeny roku 1820 osázením pevnostní plochy na západním obvodu města – předpolí mezi Terezskou a Kateřinskou branou - stromovím. První olomoucká parkovní plocha, tzv.
02.07. 2007
23.88 kB čtenářů
Parky města Brna - Wilsonův les
Historie Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa Ludvíkem Odstrčilem. Za přispění Františka Josefa vznikl
Diskusní fórum / Zeleň
08.10. 2012
25.17 kB čtenářů
Zeleň - fotografie přírody
24.01. 2012
6.60 kB čtenářů
Parková úprava v Táboře
04.01. 2012
5.60 kB čtenářů
Veřejná zeleň
20.05. 2010
11.77 kB čtenářů
Areál SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické v ČB