Pěstované lilie

Poslal(a) 12.07. 2007 21:00:10 (26393 čtenářů)

Lilium

Původně se v zahradách pěstovaly botanické lilie, jejichž cibule byly získány v přírodě. Některé se dovážely i na velikou vzdálenost, např. lilie zlatavá (L. auratum) a nádherná (L. speciosum) z Japonska do USA i do Evropy. Později se přecházelo na pěstování vhodných pěkných druhů a variet, které bylo možné vypěstovat ze semen. V poslední době se nejčastěji pěstují hybridní lilie, které jsou vyšlechtěné pro pěstování v normálních zahradních podmínkách.

První hybridní lilie byly vyšlechtěny již v minulém století, a to křížením lilie pacibulkaté (L. bulbiferum) a lilie skvrnité (L. maculatum). Postupně se ke křížení přibíraly další druhy sekce Sinomartagon a vznikl velký oddíl hybridních lilií - asiatky, které jsou tvarově velmi rozdílné.

Dějiny eurasiatek začínají v roce 1886, kdy Van Tubergen získal odrůdu 'Marhan' z křížení lilie zlatohlavé (L. martagon) a Hansonovy (L. hansonii). Přikřížením lilie čchingtaoské (L. tsingtauense) E. Robinsonem v Kanadě v roce 1963 se variabilita kříženců rozšířila, takže můžeme očekávat i vzpřímeně kvetoucí eurasiatky.

Číňanky jsou dalším důležitým oddílem lilií. Jejich skutečný rozvoj nastal po roce 1925, kdy E. Debras zkřížil lilii Sargentinu (L. sargentiae) s lilií Henryovou (L. henryi), čímž vznikl první orleánský hybrid (L. ´aureliaense).

Posledním pokrokem jsou mezisekční hybridy. Prvním zástupcem je odrůda 'Black Beauty', kterou vyšlechti L. Woodriff křížením orientálek a číňanek (pododdíl orienpetů) v roce 1957. Nejnovější je rozsáhlá skupina hybridů asiatek a formosanek, jejichž odrůdy se začaly objevovat teprve nedávno.

Lilie se postupně stala důležitou květinou nejen zahrádek, ale též masově množenou květinou pro řezané květy (Holandsko). Kromě jiných lilií se v USA jako hrnková pěstuje lilie dlouhokvětá (L. longiflorum) k velikonočním svátkům. V Austrálii a na Novém Zélandu se již dlouho pěstují orientálky. Novými centry pěstování se v posledních letech stává i východní Asie (Korea a Japonsko), Jižní Amerika (Kolumbie) aj. Původně botanické lilie jsou z velké části nahrazeny hybridními odrůdami prošlechtěnými pro dané účely. Za účelem registrování názvů hybridních odrůd lilií byla vypracována zahradnická soustava hybridních lilií s osmi sekcemi, kterou v roce 1964 přijala Královská zahradnická společnost (RHS) v Anglii. Tuto soustavu přijala i Severoamerická liliářská společnost (NALS) pro klasifikaci lilií na výstavách a sekce doplnila římskými čísly a názvy. Ty se později různě pozměňovaly, aby byly vystižnější.

Synonyma názvů grup jsou uvedena v závorkách:
I Asijské hybridy,
II Martagon hybridy (eurasijské, martagonské a zlatohlavé hybridy),
III Candidum hybridy (evropské a bělostné hybridy),
IV Americké hybridy,
V Longiflorum hybridy (dlouhokvěté hybridy),
VI Trubkovité a orleánské hybridy (čínské, čínské trubkovité, trubkovité hybridy, aureliany),
VII Orientální hybridy (východní hybridy),
VIII Ostatní hybridy.

K těmto sekcím se přiřazuje i členitá nehybridní sekce IX s botanickými druhy, jejich varietami a vnitrodruhovými odrůdami. V sekcích I – VII jsou zařazeny hybridní lilie vzájemně příbuzné a většinou se navzájem křížící, v sekci VIII nepříbuzné křížence. Druhy podílející se na jejich vzniku v jednotlivých sekcích jsou uvedeny dále.

Jednotlivé sekce se dále dělí podle postavení květů na skupiny a podle tvaru květu na podskupiny.

Lilium

Lilium

Ukázka textu z knihy Pěstujeme Lilie, Břetislav Mičulka
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

foto Hana Vymazalová

Články: pěstované lilie

02.07. 2007
25.13 kB čtenářů
Pěstujeme lilie
11.03. 2013
14.96 kB čtenářů
Lilie v květináči - nastal čas výsadby
05.01. 2016
5.80 kB čtenářů
Lilium - Lilie
08.01. 2012
19.01 kB čtenářů
Lilie - královna květin
14.11. 2016
660 čtenářů
Z historie zeleniny a dalších jedlých rostlin - cesta do minulosti (1)
Diskusní fórum / Cibuloviny, hlíznaté rostliny
24.04. 2017
119.84 kB čtenářů
Begonie - pěstování
15.04. 2017
96 čtenářů
Bramboříky
26.03. 2017
259 čtenářů
Hymenocallis - pěstování
26.03. 2017
229 čtenářů
Úpolín - pěstování
17.03. 2017
207 čtenářů
Cibule a hlízy - rozdíl
22.09. 2016
940 čtenářů
Cibule tulipánů
22.09. 2016
2.38 kB čtenářů
Kana - pěstování
05.08. 2016
20.31 kB čtenářů
Begónie - pěstování
19.04. 2016
1.50 kB čtenářů
Šafrán zahradní - jedlost?
15.04. 2016
20.11 kB čtenářů
Liliochvostec, Kleopatřina jehla - pěstování
17.04. 2015
26.83 kB čtenářů
Brambořík - množení