Závlahové systémy (2)

Poslal(a) 18.07. 2007 10:44:44 (13856 čtenářů)

Žávlahové systémy

Centrální mozek závlahy
Základním stavebním kamenem zavlažovacího systému je jednoznačně zdroj vody. Tím může být vodovodní přípojka nebo vlastní zdroj, například studna, rezervoár dešťové vody a podobně. Ve druhém případě je nutné pořídit čerpadlo.

Další velmi důležitou součástí zavlažovacího systému je ovládací jednotka řízená pomocí časového nebo průtokového spínače, který dávkuje množství vody. Většinou se využívá dohromady s čidlem srážek, které při dostatečné závlaze celý systém vypne do doby, než bude opět zapotřebí. Ovládací jednotka obsahuje několik programů závlahy, které si její uživatel upraví podle svých potřeb a samozřejmě nechybí ani manuální ovládání. Kvůli dobré dostupnosti se nejčastěji ovládací jednotka umisťuje do interiéru (do garáže, sklepu, zahradního domku a podobně), avšak k dostání jsou i exteriérové jednotky.

Mezičlánky systému
Při návrhu realizace závlahového systému se počítá s rozdělením zahrady do několika sekcí, jejichž počet není předem stanoven. Sekce se rozdělují z důvodu různé potřeby závlahy u jednotlivých druhů výsadby. Podle tohoto parametru se liší i druhy použitých postřikovačů, které by ale měly být stejné v jednotlivých sekcích, aby nedocházelo k nerovnoměrné závlaze. Každá sekce má svůj ovládací elektromagnetický ventil. Vhodné řešení je umístění sousedících ventilů do společné ventilové šachty, čímž se ušetří potrubí a výkopy.

Od zdroje vody přes elektromagnetické ventily k postřikovačům je nutné vybudovat síť výkopů, které budou ukrývat před světlem světa potrubí a kabely. Doporučená hloubka výkopů se pohybuje od 25 do 40 cm, aby nedošlo k poškození materiálu v případě rozsáhlejších zahradních či dodatečných výkopových prací. Nejvíce používaný typ potrubí bývá o průměru 32 mm (1"). U novostavby je výhodné výkopy využít hned k co nejvíce možným účelům, jako je třeba uložení telefonního kabelu, osvětlení zahrady a podobně.

Zprostředkovatelé vody
Koncovým prvkem závlahového systému jsou výsuvné postřikovače, které jsou schovány ve svých podzemních pouzdrech. Při sepnutí vody se jejím tlakem aktivují, což znamená, že se vysunou nad zem a začnou s postřikem, po ukončení dodávky vody se zasunou zpět. Tato vlastnost vylučuje jejich poškození například při sekání trávníku nebo při jiných zahradních aktivitách.

Postřikovače jsou situovány v již zmíněných sekcích podle jejich typu a druhy výsadby. Nejdříve se umístí do vzdálených rohů sekce a poté po úsecích, které odpovídají dostřiku jednotlivých trysek. Pro kvalitní a rovnoměrnou závlahu je hlavní zásadou, aby se dosah trysek vzájemně překrýval.

Na našem trhu je k dostání velký výběr postřikovačů a trysek. Mezi nejpoužívanější patří rozprašovací, rotační a úderové. Jednou z nadstandardních funkcí postřikovačů je možnost nastavení velikosti výseče postřiku od 10 do 360 stupňů. Tato varianta se využívá hlavně pro zavlažování nepravidelných ploch nebo v případě umístění trysek v blízkosti domu či terasy.

S minimem údržby
Po skončení zahradnické sezony (říjen až listopad) přichází na řadu nutné každoroční zazimování celého systému. Uzavře se přívod vody do systému, ovládací jednotka se uvede do klidového režimu a profouknutím stlačeným vzduchem, nejlépe pomocí přenosného kompresoru, se odstraní zbytková voda z potrubní sítě a postřikovačů, aby nedošlo k poškození v době mrazů.
Se začátkem jara (březen až duben) se celý systém uvede opět do chodu několika jednoduchými úkony: napuštění vody do systému, seřízení postřikovačů, nastavení ovládací jednotky, kontrola celého zařízení. V průběhu letní sezóny se doporučují občasné kontroly, zejména vyčištění vodního filtru, seřízení trysek a výsečí postřikovačů, popřípadě upravení doby závlahy jednotlivých sekcí na ovládací jednotce. Profesionální firmy nabízejí všechny výše zmíněné údržbové práce zcela zdarma.

Ukázka z článku Neprší? Nevadí!; Jiří Tilsch
Časopis Dům a zahrada
PINELAND a.s., Vlastina 23, 161 00 Praha 6
www.dumazahrada.cz

Články: závlahové systémy

14.07. 2011
9.19 kB čtenářů
Zavlažování - inteligentní automatika
23.06. 2002
16.79 kB čtenářů
Vyšší technická
16.07. 2007
16.23 kB čtenářů
Závlahové systémy (1)
30.06. 2007
28.25 kB čtenářů
Půvabná vůně na terase (růže, levandule)
19.02. 2010
17.97 kB čtenářů
Zahrada a vegetační faktory (1)
15.05. 2008
20.56 kB čtenářů
Zavlažování - čerpadla (2)
Diskusní fórum / Závlahy
17.01. 2014
33.65 kB čtenářů
Závlahy - ale od koho?
08.10. 2013
3.71 kB čtenářů
Zavlažování zahrady
03.05. 2012
5.01 kB čtenářů
Samozavlažovací kužele - čištění od vodního kamene a solí
13.11. 2009
16.95 kB čtenářů
Nádoby na vodu - sudy, konve
14.08. 2009
13.05 kB čtenářů
Zavlažovací systém - bude to fungovat?
20.05. 2009
28.49 kB čtenářů
Zavlažování - automatický zavlažovací systém
23.03. 2009
18.80 kB čtenářů
Zavlažování - spotřeba vody pro trávník
23.03. 2009
11.27 kB čtenářů
Závlahové systémy - spotřeba vody
07.08. 2008
18.35 kB čtenářů
Zavlažování - dešťová voda na zálivku