Rostliny pro extenzivní střešní zahrady (2)

Poslal(a) 24.07. 2007 13:31:09 (34267 čtenářů)

Sedum spurium

Vrstva substrátu rozhoduje
Vodítkem při sestavování vhodného sortimentu rostlin pro ozelenění střechy je sledování spontánní vegetace, která by se vytvořila na ploché střeše s různě vysokou vrstvou půdy bez zásahu člověka. Na ploše s minimální vrstvou substrátu (do 2 cm) by se vytvořilo společenstvo mechů a lišejníků. Vrstvu okolo 4 cm by osídlilo společenství mechů, rozchodníků (Sedum) a netřesků (Sempervivumm). To dokáže přežít na nejextrémnějších stanovištích. Různé druhy mechů zde podle podmínek mohou pokrýt 60 - 95 % plochy a to hlavně na plně osluněných šikmých střechách. Mezi hlavní druhy patří Ceratodon purpureus a druhy rodu Bryum (B. argenteum, B. caespiticeum, B. capillare). Na rovných střechách a v místech s vyšší vlhkostí konkurují mechům sukulentní rostliny rodu Sedum a Sempervivum. Druhy Sedum album a Sedum sexangulare nejlépe snášejí suché osluněné stanoviště a mohou být doplněny Sedum acre, Sedum reflexum, Sempervivum tectorum, Sempervivum arachnoideum aj., Sedum spurium roste dobře také v zastínění.

Na vrstvě 5 - 10 cm by se vytvořilo společenství mechů, rozchodníků (Sedum), netřesků (Sempervivum), lomikamenů (Saxifraga). Sukulentní rostliny zde již plošně převládají nad mechy a lišejníky. Na vlhčích zastíněných místech jsou sukulentní rostliny zatlačovány trávami rodu lipnice - Poa (P. annua, P. compressa, P. bulbosa) a rodu kostřava - Festuca (F. vivipara, F. ovina). Sortiment je dále obohacen o česneky - Allium flavum a Allium schoenoprasum, a další byliny jako písečnice - Arenaria serpyllifolia, Calamintha acinos, Cardamine hirsuta, Dianthus deltoides, Petrorhagia saxifraga aj. Na tomto stanovišti již kvetou rozchodníky pravidelně, a proto hlavní estetické působení kompozice připadá na období června a července. Se žlutými a bílými květy rozchodníků kontrastují květy pažitky a hvozdíku. Na vrstvě 10 - 15 cm je již schopno růst společenstvo trav, rozchodníků a dalších bylin. Tento typ vegetace ve vlhkostně příznivých podmínkách může vegetovat již na vrstvě substrátu o mocnosti 6 - 10 cm. Sukulentní rostliny tu stále tvoří hlavní složku společenstva. Je zde možné nalézt všechny druhy uvedené u předešlého a nově se usidlují trávy hlavně Poa pratensis a Bromus tectorum a z vytrvalých bylin druhy rodu Thymus, Hieracium pilosella, Dianthus carthusianorum, Campanula rotundifolia aj. Ve vlhkých letech se mohou objevit také zástupci čeledi bobovité (Fabaceae) např. jetel bílý.

Je z čeho vybírat
Výše uvedené typy vegetace a jejich zástupci jsou jen příkladem fungujících společenstev. Výběr rostlin pro jednotlivé typy stanovišť a různou mocnost substrátu je mnohem bohatší a obsahuje množství druhů, z kterých lze vytvořit esteticky hodnotné funkční společenstvo. Na následujících řádcích uvádíme výběr vhodných rostlin (letniček, trvalek, trav, cibulovin) pro extenzivní střešní zahrady.

Na vrstvě substrátu mezi 4 - 6 cm by měly zdárně vegetovat druhy: pumpava - Erodium cicutarium, pryšec - Euphorbia cyparissias, kakost - Geranium sessiliflorum, netřesk - Jovibarba - většina druhů, lomikámen - Saxifraga crustata, rozchodník - Sedum (druhy nižšího vzrůstu S. acre, S. album, S. cauticola, S. kamtschaticum, S. lydium, S. spurium aj.), netřesk - Sempervivum (většina druhů), česnek - Allium druhy A. caeruleum, A. carinatum, A. flavum, A. schoenoprasum; z vytrvalých trav především ostřice - Carex (C. caryophyllea, C. humilis, C. ornithopoda aj.), z letniček kosmatec - Dorotheanthus bellidiformis, zaječí ocásek - Lagurus ovatus, šrucha - Portulaca grandiflora aj.

Na vrstvě substrátu 7 - 12 cm je možné kultivovat ještě další druhy: tařice - Alyssum montanum, kociánek - Antennaria dioica, písečnice - Arenaria grandiflora, zvonek - Campanula garganica, Campanula rotundifolia, rožec - Cerastium arvense, Cerastium tomentosum, hvozdík - Dianthus (D. anatolicus, D. cruentus, D. deltoides, D. gratianopolitanus, D. plumarius), osívka - Draba aizoides, šater - Gypsophila repens, jestřábník - Hieracium pilosella, kosatecIris (I. barbata „Nana“, I. pumila, I. tectorum), mochnaPotentilla (P. aurea, P. cinerea, P. argentea), lomikámen - Saxifraga paniculata, ožanka - Teucrium chamaedrys, mateřídouška - Thymus (T. praecox, T. pulegioides, T. serpyllum); česnekAllium (A. atropurpureum, A. montanum, A. oreophilum, A. moly); ostřice - Carex (C. firma, C. montana, C. umbrosa), kostřava - Festuca ovina , Festuca cinerea, pěchava - Sesleria albicans, strdivka - Melica ciliata a mnohé další.

Vždy je vhodnější vytvořit druhově bohatší společenstvo, které dokáže pružněji reagovat na neobvyklé změny prostředí (nezvykle dlouhé sucho, přemokření…). Všechny použité druhy musí být především dobře adaptovány na dané klimatické podmínky. Mnoho druhů rostlin je značně flexibilních a mohou úspěšně vegetovat na různých stanovištích. Takovýmto druhům by měl být dáván při sestavování společenstev pro extenzivní střešní zahrady větší prostor než vyhraněným druhům, aby byla kostra výsadby stabilní a dobře odolávala náhlým změnám prostředí. Mezi tyto univerzální druhy lze zařadit např. Sedum spurium a jeho odrůdy, Allium flavum, Allium schoenoprasum, Bromus tectorum, Carex flacca, Carex ornithopoda, Poa annua, Arenaria serpyllifolia, Cardamine hirsuta, Geranium mole, Medicago lupulina, Silene vulgaris a další.

Sempervivum

Iris pumila

Text Lenka Křesadlová, Stanislav Vilím
Časopis Zahrádkář, Rokycanova 15, 1300 00 Praha 3
tel.: 222 781 773, fax: 222 782 711, www.zahradkari.cz

foto Hana Vymazalová

Články: rostliny extenzivní

25.06. 2011
14.96 kB čtenářů
Střešní zahrady - jak oživit plochou střechu
24.07. 2007
26.24 kB čtenářů
Rostliny pro extenzivní střešní zahrady (1)
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
15.08. 2017
906 čtenářů
Rostliny na slunce
18.03. 2017
851 čtenářů
Rostliny - sázení
11.04. 2012
39.37 kB čtenářů
Rostliny vhodné na svah
27.02. 2012
8.51 kB čtenářů
Rostliny na suché místo pod jedli
13.01. 2012
23.87 kB čtenářů
Jedovaté rostliny
24.02. 2011
6.91 kB čtenářů
Rostliny klíčící v chladu
18.05. 2010
17.60 kB čtenářů
Kvetoucí rostliny do stínu
23.06. 2013
60.78 kB čtenářů
Půdokryvné rostliny na zpevnění svahu
18.03. 2010
23.78 kB čtenářů
Samozavlažovací truhlíky - nejvhodnější rostliny
29.11. 2009
9.46 kB čtenářů
Zahradní rostliny - citlivost na mráz
08.03. 2011
9.36 kB čtenářů
Ochranné kryty pro rostliny