Stavební prvky zahrady (1)

Poslal(a) 11.01. 2003 23:40:11 (43389 čtenářů)

Vrásčitá kůra a listy metamorfované v jehlice vypovídají o dávném vývoji jehličnanů. Sadovnicky nenahraditelná funkce jehličnanů (konifer) spočívá především v celoročně neměnné podobě jejich vzhledu. Vytvářejí krycí kulisy i působivé rámce pohledů, jsou důležitým pozadím pro světlé objekty - květiny, listnaté keře a stromy i technické prvky či dekorace.

Nepostradatelnost jehličnanů v sadovnické kompozici je dána v první řadě tím, že jsou ve většině neopadavé. Nesprávně bychom tento fakt mohli chápat tak, že nikdy neobměňují olistění. Zatímco listnaté dřeviny shazují své listy vždy na podzim, konifery si jehličí ponechávají několik let a výměna probíhá postupně. Podle druhu mají jehlice omezenou životnost. U některých zůstávají na větvích 6 až 9 let - například jedle bělokorá, u jiných 8 až 9 let - smrk ztepilý. V obou zmíněných případech se za určitých okolností může jehličí udržet i 12 let. Obměna dýchacích a asimilačních orgánů může probíhat i v kratších intervalech, například u borovice lesní po třech letech, u vejmutovky jen po dvou. Pro lidské oko se tak habitus jehličnanů po celý rok zdánlivě nemění.
Existují samozřejmě i výjimky v podobě jehličnanů na podzim opadavých. Z těchto u nás roste modřín (Larix), vzácněji se pěstuje tisovec (Taxodium), metasekvoj (Metasequoia) a pamodřín (Pseudolarix). Zmíněné druhy jsou světlejší a spolu s borovicemi (Pinus) a cedry (Cedrus) mají lehčí stavbu koruny. Mimo tyto výjimky jsou jehličnany v době vegetačního klidu jediným oživujícím prvkem zahrad. Již při zakládání zahrady proto pamatujeme na vhodné rozmístění těchto "stavebních" prvků zeleně.

Umístění souvisí se strukturou
Velkým usnadněním při umisťování ve výsadbě je fakt, že jehličnany se hodí do skupinových kompozic stejně dobře jako samostatné dominanty. Díky řadě kultivarů nalezneme tisíce variant, jak jehličnany zkombinovat. Nejpůsobivější skupinové výsadby mají stromy zavětvené až k zemi, zejména konifery rostoucí v konickém tvaru jako je smrk (Picea) a zerav (Thuja).
Anatomická stavba jehlic nebo šupin je dokladem velkého úsilí jehličnatých dřevin o důkladné hospodaření s vodou. Zabezpečují si přísun vody i v době, kdy je její doprava od kořenů díky mrazu znemožněna.


Stavební prvky zahrady

Podle Dům a zahrada, foto Hana Vymazalová

Články: stavební prvky

29.07. 2009
78.13 kB čtenářů
Zahradní krby a grily - základní materiály pro stavbu
03.05. 2017
1.40 kB čtenářů
Dřeviny u zdí, plotů a pergol
21.11. 2012
18.95 kB čtenářů
Hedera - břečťan
25.02. 2008
26.81 kB čtenářů
Organická hnojiva
18.06. 2008
77.94 kB čtenářů
Zahradní domky, chaty, kůlny
21.04. 2008
48.61 kB čtenářů
Bubnové sekačky - moderní sečení vysoké trávy
26.03. 2009
29.56 kB čtenářů
Skleníky - materiály používané na rámy (1)
27.04. 2009
29.52 kB čtenářů
Trávník - travní osiva a hnojiva
27.03. 2008
60.82 kB čtenářů
Venkovské zahrady
05.11. 2008
31.23 kB čtenářů
Venkovní osvětlení
24.11. 2008
63.22 kB čtenářů
Ploty - okrasa nebo opevnění
Diskusní fórum / Jehličnany
27.06. 2017
1.92 kB čtenářů
Borovice - pěstování
13.06. 2017
2.98 kB čtenářů
Tůje - výsadba, pěstování
26.05. 2017
1.84 kB čtenářů
Smrk stříbrný - řez živého plotu
26.05. 2017
1.87 kB čtenářů
Zakrslá borovice - stříhání
22.05. 2017
5.10 kB čtenářů
Thuja smaragd - problém
07.05. 2017
33.17 kB čtenářů
Jedle korejská - pěstování
04.05. 2017
1.64 kB čtenářů
Cupressocyparis leylandii - pěstování
24.04. 2017
2.04 kB čtenářů
Množení jehličnanů
04.04. 2017
1.67 kB čtenářů
Thuja - hnědnutí, hnojení
04.04. 2017
1.37 kB čtenářů
Smrk - pěstování ze semen
02.04. 2017
1.52 kB čtenářů
Borovice - pěstování ze semene