Stavební prvky zahrady (1)

Poslal(a) 11.01. 2003 23:40:11 (42619 čtenářů)

Vrásčitá kůra a listy metamorfované v jehlice vypovídají o dávném vývoji jehličnanů. Sadovnicky nenahraditelná funkce jehličnanů (konifer) spočívá především v celoročně neměnné podobě jejich vzhledu. Vytvářejí krycí kulisy i působivé rámce pohledů, jsou důležitým pozadím pro světlé objekty - květiny, listnaté keře a stromy i technické prvky či dekorace.

Nepostradatelnost jehličnanů v sadovnické kompozici je dána v první řadě tím, že jsou ve většině neopadavé. Nesprávně bychom tento fakt mohli chápat tak, že nikdy neobměňují olistění. Zatímco listnaté dřeviny shazují své listy vždy na podzim, konifery si jehličí ponechávají několik let a výměna probíhá postupně. Podle druhu mají jehlice omezenou životnost. U některých zůstávají na větvích 6 až 9 let - například jedle bělokorá, u jiných 8 až 9 let - smrk ztepilý. V obou zmíněných případech se za určitých okolností může jehličí udržet i 12 let. Obměna dýchacích a asimilačních orgánů může probíhat i v kratších intervalech, například u borovice lesní po třech letech, u vejmutovky jen po dvou. Pro lidské oko se tak habitus jehličnanů po celý rok zdánlivě nemění.
Existují samozřejmě i výjimky v podobě jehličnanů na podzim opadavých. Z těchto u nás roste modřín (Larix), vzácněji se pěstuje tisovec (Taxodium), metasekvoj (Metasequoia) a pamodřín (Pseudolarix). Zmíněné druhy jsou světlejší a spolu s borovicemi (Pinus) a cedry (Cedrus) mají lehčí stavbu koruny. Mimo tyto výjimky jsou jehličnany v době vegetačního klidu jediným oživujícím prvkem zahrad. Již při zakládání zahrady proto pamatujeme na vhodné rozmístění těchto "stavebních" prvků zeleně.

Umístění souvisí se strukturou
Velkým usnadněním při umisťování ve výsadbě je fakt, že jehličnany se hodí do skupinových kompozic stejně dobře jako samostatné dominanty. Díky řadě kultivarů nalezneme tisíce variant, jak jehličnany zkombinovat. Nejpůsobivější skupinové výsadby mají stromy zavětvené až k zemi, zejména konifery rostoucí v konickém tvaru jako je smrk (Picea) a zerav (Thuja).
Anatomická stavba jehlic nebo šupin je dokladem velkého úsilí jehličnatých dřevin o důkladné hospodaření s vodou. Zabezpečují si přísun vody i v době, kdy je její doprava od kořenů díky mrazu znemožněna.


Stavební prvky zahrady

Podle Dům a zahrada, foto Hana Vymazalová

Články: stavební prvky

29.07. 2009
76.85 kB čtenářů
Zahradní krby a grily - základní materiály pro stavbu
03.05. 2017
698 čtenářů
Dřeviny u zdí, plotů a pergol
21.11. 2012
18.39 kB čtenářů
Hedera - břečťan
23.07. 2008
34.35 kB čtenářů
Bazén - ekonomické hledisko pro výběr
25.02. 2008
26.32 kB čtenářů
Organická hnojiva
18.06. 2008
76.07 kB čtenářů
Zahradní domky, chaty, kůlny
21.04. 2008
48.17 kB čtenářů
Bubnové sekačky - moderní sečení vysoké trávy
26.03. 2009
29.01 kB čtenářů
Skleníky - materiály používané na rámy (1)
27.04. 2009
28.96 kB čtenářů
Trávník - travní osiva a hnojiva
27.03. 2008
59.21 kB čtenářů
Venkovské zahrady
24.11. 2008
61.70 kB čtenářů
Ploty - okrasa nebo opevnění
Diskusní fórum / Jehličnany
27.06. 2017
517 čtenářů
Borovice - pěstování
13.06. 2017
1.48 kB čtenářů
Tůje - výsadba, pěstování
26.05. 2017
479 čtenářů
Smrk stříbrný - řez živého plotu
26.05. 2017
608 čtenářů
Zakrslá borovice - stříhání
22.05. 2017
3.96 kB čtenářů
Thuja smaragd - problém
07.05. 2017
29.75 kB čtenářů
Jedle korejská - pěstování
04.05. 2017
803 čtenářů
Cupressocyparis leylandii - pěstování
24.04. 2017
862 čtenářů
Množení jehličnanů
04.04. 2017
965 čtenářů
Thuja - hnědnutí, hnojení
04.04. 2017
583 čtenářů
Smrk - pěstování ze semen
02.04. 2017
845 čtenářů
Borovice - pěstování ze semene