Výsadba cibulovin (2)

Poslal(a) 09.08. 2007 10:10:25 (24056 čtenářů)

Crocus - cibule

Způsob: U kulovitých cibulí a hlízek je třeba dbát na to, aby byly vysazeny kořenovou bází dolů, nikoli obráceně. Sice i v takovém případě vyraší, ale rostou nestejnoměrně a někdy opožděně a zvláště pravidelné záhonové výsadby nevypadají pěkně. Cibule vysazujeme do prokypřené půdy, aby kořeny mohly dobře prorůstat. Dobré prorůstání pak umožňuje stejnoměrný růst.

Na některých hlízách a cibulích zůstávají staré, neodumřelé kořeny. Takové kořeny násilně neodstraňujeme, ponecháváme je na cibuli, abychom nepoškodili podpučí cibule. Kořeny se často vyskytují u narcisů a hyacintů.

Vzdálenost: Spon rostlin záleží na vzrůstnosti druhu. Pokud jsou rostliny určeny ke každoroční sklizni, vzdálenost je dána asi trojnásobkem velikosti cibulí. Záleží i na jejich vzrůstnosti a požadavku na estetickou působivost. Vzrůstné druhy a druhy, které se každoročně nesklízejí, by měly mít dostatečný prostor k dobrému vývoji i v následujících letech, a proto se vysazují na větší vzdálenosti.

Ošetření po výsadbě: K zakořenění potřebují cibule dostatek vláhy, kterou můžeme doplnit zálivkou. Zálivka, zejména po výsadbě, by měla být tak vydatná, aby půda k cibulím dobře přilehla. Opakovat zálivku na podzim je nutné jen tehdy, je-li opravdu sucho. Sucho je častější příčinou vymrzání než silnější mrazy a to nejen u cibulovin, ale i u jiných rostlin. Voda za snížených teplot zmrzne a není pro rostliny dostupná. Chránit cibule před mrazem a současně před vysycháním můžeme přikrývkou z chvojí, listí apod. Ještě výhodnější je nastýlka neboli mulčování, tzn. krytí takovým substrátem, který můžeme na záhonu ponechat i v době následující vegetace. Používají se různé organické materiály, které jsou mnohostranně příznivé. Nastýlka nejen udržuje v půdě potřebnou vlhkost a při podzimní aplikaci zajišťuje ochranu před mrazem, ale zabraňuje prorůstání jednoletých plevelů. Neméně významné je to, že omezuje kolísání teploty půdy, na které některé cibuloviny velmi intenzivně reagují. Jako krycí substrát se osvědčuje drcená borka, hrabanka, rašelina, tráva. Nastýlka je zvláště vhodná pro vzrůstnější cibuloviny, které jí snadno prorostou. Velmi vhodná je pro narcisy v prvním roce po výsadbě, pro nízké cibuloviny musí být substrát jemnější.

Crocus - krokus, šafrán

Tulipa turkestanica

Ukázka textu z knihy Pěstujeme okrasné cibuloviny, Eva Petrová
Nakladatelství Brázda, s.r.o.
Braunerova 4, 180 00 Praha 8
Tel.: +420284841141, Fax.: +420284841141
www.ibrazda.cz

Články: výsadba cibulovin

08.08. 2007
41.50 kB čtenářů
Výsadba cibulovin (1)
01.09. 2018
2.83 kB čtenářů
Výsadba jarních cibulovin
04.08. 2014
14.73 kB čtenářů
Výsadba podzimních cibulovin
Diskusní fórum / Cibuloviny, hlíznaté rostliny
24.10. 2018
1.07 kB čtenářů
Výsadba lilií
03.10. 2012
29.55 kB čtenářů
Výsadba cibulovin
04.01. 2012
12.88 kB čtenářů
Lilie bělostná - výsadba
16.10. 2013
32.22 kB čtenářů
Jarní cibuloviny - výsadba
06.10. 2009
17.21 kB čtenářů
Kosatec - výsadba
09.12. 2011
23.07 kB čtenářů
Cibuloviny - výsadba
05.02. 2009
6.56 kB čtenářů
Výsadba kolem rybníka.