Růže - zahradnická klasifikace

Poslal(a) 04.09. 2007 10:18:40 (26040 čtenářů)

Rosa Lili Marlen - růže (polyantka)

Pro úplnost se v krátkosti zmíníme i o zahradnickém dělení růží, neboť růže mají v naší době zejména význam okrasný a při jejich výzkumu nezřídka spolupracují zahradníci a botanici ve vzájemné korelaci. Dále si dovolíme také připomenout význam konkrétních botanických růží pro vznik daných skupin růží kulturních.

Kulturní sorty i plané formy růží se v zahradnické praxi dělí do několika skupin, které vesměs nesouvisejí s botanickým systémem uvedeným výše. Růže je možno třídit dle celkového habitu a z něj vyplývajícího použití ve výsadbě, rozeznáváme několik základních skupin: záhonové růže, ty se dělí na keřové a vysokokmenné (tzv. stromkové růže), nebo na velkokvěté a mnohokvěté; sadové růže, mezi které řadíme většinu planých růží, růží historických a anglických; popínavé sorty; růže miniaturní a růže půdopokryvné, které mohou být také naočkovány na kmínku, a ty pak většinou označujeme jako růže smuteční. Každá ze skupin má své tradiční specifické využití a bývá vhodná pro určitá stanoviště, růže jsou také nezřídka určeny k pěstování k řezu.

Dalším způsobem, který se také hojně užívá je třídění dle příbuznosti, které má své botanické opodstatnění, ale nutno poznamenat, že tento způsob také není z cytologického hlediska akurátní, spíše se snaží postihnout určité funkční znaky a vlastnosti, které jsou příbuzným růžím společné. Rozlišujeme několik skupin, které mají často v názvu jméno druhu botanické růže, z niž vznikly. Tento systém se poměrně dynamicky vyvíjí, neboť šlechtitelé usilují o stále lepší kultivary, proto uvádíme namátkou názvy některých tradičních skupin kulturních růží: portlandky - potomci R. gallica, R. damascena var. semperflorens a pravděpodobně některé odrůdy ze sekce chinensae, skupina starých růží ze začátku 19. století; remontantky - dvakrát kvetoucí růže, jak je z názvu patrno, které byly přechodem mezi růžemi historickými a moderními, vznikly z křížení bourbonek a růží ze sekce rosa; čajohybridy - potomci hybridů R. chinensis a R. odorata a skupiny remontantek, první skutečně moderní skupina, která vznikla v druhé polovině 19. století (prvním čajohybridem byla, dle tradice, Guillotova "La France"); pernetky - potomstvo čajohybridů a hybridů R. foetida, skupina, která vnesla mezi moderní velkokvěté růže žlutou barvu (pernetky a jejich bezprostřední potomci bývají náchylní vůči marsonii); polyantky - skupina vzniknuvší po introdukci R. multiflora, charakteristická okoličnatým květenstvím, původní sorta "Gloire de Polyanthes" se dodnes udržela pouze jako lokálně zplanělá v místech, kde doslova "utekla ze zahrady"; polyanthybridy - výsledek křížení mrazuvzdorných polyantek a čajohybridu "Richmond"; floribundy - nejmodernější skupina mnohokvětých růží, získaná postupnou další hybridizací polyantek a polyanthybridů, zejména opět s čajohybridy; lambertiánky - označení pro remontující pnoucí růže (starším pnoucím růžím se říká ramblery, často jsou však označení skupin používána promiskue); anglické (nostalgické) růže - potomci čajohybridů a historických růží, vesměs remontující, mají všechny ctnosti moderních růží.

Velcí šlechtitelé často vytvářejí doslova série vzájemně blízce příbuzných růží, například Kordesovy jarní růže - pro zajímavost uvádím tuto skupinu růží, odvozených od rozličných vnitrodruhových taxonů R. pimpinellifolia, tento příklad věrně ilustruje snahu šlechtitelů dvacátého století o využití dříve opomíjených botanických růží ve snaze osvěžit přešlechtěný sortiment. Dále např. Delbard využil vlohu R. gallica "Mundi" k vícebarevnosti a přišel se skupinou Růží malířů, růže mají zvláštní proužkované zbarvení.

Růže - zahradnická klasifikace

Rosa Prominent - růže

Kontakt na Rosa klub:
RNDr. Josef Thomas, Českomalínská 17
160 00 Praha 6, tel. 221 624 508 (v pracovní době)
josef.thomas@sujb.cz, www.rosaklub.cz

foto Hana Vymazalová

Články: růže zahradnická

10.03. 2010
18.52 kB čtenářů
Březen - okrasná zahrada (1)
Diskusní fórum / Růže
17.03. 2017
4.95 kB čtenářů
Pnoucí růže - řez
08.07. 2017
9.27 kB čtenářů
Růže - množení růží
25.09. 2016
2.72 kB čtenářů
Růže - nádor na kmínku
30.07. 2016
3.86 kB čtenářů
Pokryvné růže - odrůdy
17.10. 2014
9.99 kB čtenářů
Růže - podzimní doporučení
22.07. 2013
6.53 kB čtenářů
Růže Liparfum - máte také někdo?
17.04. 2013
11.91 kB čtenářů
Růže - jaké jsou nejoblíbenější?
25.02. 2015
48.30 kB čtenářů
Růže - jak vypěstovat růže ze semínek
16.09. 2016
20.43 kB čtenářů
Pnoucí růže
03.05. 2012
14.66 kB čtenářů
Růže - jak poznat planý výhon
02.05. 2012
10.94 kB čtenářů
Růže - chloróza růží