Čím zlepšit kvalitu půdy

Poslal(a) 26.02. 2003 20:17:55 (26066 čtenářů)

Zdravá půda je nezbytným základem pro úspěšný růst rostlin. Její komplexní složení, tvořené neživými minerálními částečkami, organickou složkou zvanou humus, vzduchem a vodou, vyžaduje odpovídající péči. Rostlinami a povětrnostními vlivy vyčerpaná půda potřebuje obnovu a je třeba navrátit jí její životodárné schopnosti.

Rostliny odčerpávají z půdy živiny nutné pro svůj vlastní růst a je proto třeba tyto živiny v půdě obnovovat. Jejich zdrojem je humus, což jsou bakteriemi a dalšími mikroorganismy rozložené zbytky rostlinného i živočišného původu. Dostatečné množství humusu v půdě zajišťujeme přísunem humusotvorných materiálů (kompost, chlévský hnůj, rašelina). Tyto materiály je potřeba kombinovat s průmyslovými hnojivy, která obsahují koncentrované rostlinné živiny a stopové prvky. Důležitou skupinou jsou vápenatá hnojiva, která snižují kyselost půdy, pomáhají rostlinám přijímat ostatní živiny a v neposlední řadě působí proti škůdcům.

Nepostradatelnou součástí půdy je voda. V jemných písčitých půdách se velmi rychle vsakuje a je proto nutné více zalévat. Zlepšení je možné dosáhnout zvýšením organické složky v půdě. Větší problém nastává, pokud je půda málo propustná a voda se v ní hromadí. Dochází tak k zabránění přísunu kyslíku ke kořenům rostliny a jejich uhynutí. Propustnost půdy je možné zvýšit dvouvrstevným rytím, navýšením povrchu propustnější půdou anebo, což je možnost technicky nejnáročnější, vytvořením trubkové či štěrkové drenáže. Také je možné v nejnižším místě zahrady zhotovit vsakovací jámu, kterou vyplníme štěrkem nebo podobným propustným materiálem.

Doplňujícím způsobem, jak zlepšit kvalitu půdy na zahradě, je mulčování neboli přikrývání půdy. Mulče zlepšují růst rostlin několika způsoby: regulují teplotu půdy, udržují kořeny rostlin teplé v zimně a chladné v létě, snižují ztrátu vody s povrchu půdy a omezují klíčení semen plevelů tím, že půdu zastiňují. Navíc brání větrné a vodní erozi. Používají se jak organické materiály - dřevní štěpky kůra, rašelina, rozsekaná tráva, tak i umělé, jako například plastové fólie nebo netkaná textílie.

Abychom zajistili správný růst rostlin na zahradě, musíme jim vytvořit vhodné podmínky. Základem je půda, která jim poskytuje mechanickou oporu a především je zdrojem živin nutných pro zdravý vývoj. Pomocí jednoduchých metod lze zjistit základní vlastnosti a nedostatky půdy a podle toho provést vhodná opatření. Pokud se budeme o půdu pravidelně starat, odvděčí se nám krásnými a zdravými rostlinami.

Články: čím zlepšit

18.03. 2008
27.23 kB čtenářů
Kompost (3)
Diskusní fórum / Zahradní substráty, rašelina
04.04. 2019
1.33 kB čtenářů
Roztok Humofix
04.04. 2019
1.14 kB čtenářů
Bylinkové lázně pro podporu klíčení semen
13.09. 2016
49.00 kB čtenářů
Hnůj
09.10. 2015
152.15 kB čtenářů
Kompost
30.09. 2015
33.36 kB čtenářů
Zahradní odpad - kompostování
09.04. 2015
15.13 kB čtenářů
Mulčování
24.11. 2014
136.92 kB čtenářů
Kompostování
12.08. 2013
24.95 kB čtenářů
Mulčovací kůra - plíseň na nově založeném záhonu
22.06. 2012
7.33 kB čtenářů
Substrát na zelenou střechu
23.01. 2012
9.45 kB čtenářů
Výsevní substráty
20.05. 2011
21.08 kB čtenářů
Lávová drť