Tvarované stromy (2)

Poslal(a) 25.10. 2007 22:15:11 (32661 čtenářů)

Tvarované stromy (Tilia cordata)

V soukromém sektoru se stále větší oblibě těší i stromy, které jsou zapěstované do plochých tvarů v horizontální rovině. Jsou to tzv. deštníkovité tvary, které nacházejí nejlepší uplatnění na malých zahradách, v zahradách atriových domů, či na malých dvorech. Využívají je zejména lidé, kteří pochopili, jak obrovský rozdíl je mezi stínem slunečníku a živého listnatého stromu. Do deštníků tvarované stromy opět umožňují komfortní využití vlastností listnatých stromů v situacích, kde by volně rostoucí strom neměl šanci uspět.

Ve srovnání s běžným sortimentem pěstovaných stromů lze takt úspěšně tvarovat jenom některé z nich. Jsou to zejména javor babyka, habr, moruše, platan a lípa. Právě lípa je pro tento účel velmi oblíbená. Důvodem této obliby je zajisté součet všech pozitivních vlastností, které právě lípě náleží. Tvarování lípy je poměrně snadné, její růst je dost rychlý na to, aby se relativně brzo dosáhlo požadovaného efektu, ale dost pomalý na to, aby nebylo nutné ji příliš často stříhat. Důvodem obliby lípy je zajisté i vůně jejich květů, která alespoň nakrátko ještě více zvyšuje její přitažlivost.

Nákup
Tvarované stromy u nás zatím jenom nesměle klepou na dveře přízně městských architektů i uživatelů soukromé zeleně. Jejich rozšíření i použití u nás ještě není na denním pořádku, ale se zvyšující se informovaností stoupá i jejich šance. Tyto stromy zatím netvoří stálou a běžnou nabídku zahradních center, v případě zájmu je však nutné ptát se na ně a zjišťovat možnosti jejich nákupu. Mnoho zahradních center i specializovaných firem reaguje na poptávku velmi pružně. I v případě tvarovaných stromů bude určitě platit, že vám váš dodavatel rostlinného materiálu připraví tvarované stromy přímo na objednávku. Cena takto tvarovaných stromů je logicky o něco vyšší než u volně rostoucích stromů, ale možnosti, které se díky těmto stromům otevírají, zajisté za to stojí.

Pěstování
Pěstování tvarovaných stromů se v mnoha ohledech velmi podobá pěstování běžných stromů. Při výsadbě je vedle běžných úkonů spojených s výsadbou velmi důležité provést pomoci několika kůlů velmi pečlivé ukotvení v terénu. Tvarovaný strom musí dobře zakořenit bez toho, aby změnil svou polohu. Zejména u stromů s vertikální zelenou plochou je důležité výborné ukotvení, jinak můžou větrné poryvy strom naklonit, co by bylo pro další pěstování estetickou překážkou.

Tvarované stromy zakoupené v zahradních centrech už mají svůj základní tvar. Proto uživatel takto zapěstovaného stromu nemá práci s vymýšlením, jak tvarování zabezpečit, aby nedocházelo na rostlině k nežádoucím jevům. Na majiteli či správci takto tvarovaného stromu však ostává další péče o udržení předem vytvořeného tvaru. Proto je nutné po celou dobu života stromu tento tvar udržovat pravidelním řezem. Tento řez by se podle okolností měl provádět 2-3 x za rok. První řez by se měl provádět začátkem jarního období, druhý řez přibližně v druhé polovině června (záleží od místních klimatických podmínek) až začátkem prázdnin. V případě velmi bujného růstu letorostů se může provádět ještě třetí etapa tvarování na začátku září. Pravidelním tvarováním je strom více „motivován“ k růstu nových letorostů, proto je velmi důležité věnovat náležitou pozornost i pravidelnému přísunu živin. Pěstování tvarovaných stromů sice vyžaduje o něco více péče, ale výslední efekt a radost z dosaženého díla za vynaloženou námahu zajisté stojí.

Tvarované dřeviny

Tvarované dřeviny

Plant publicity Holland, www.pph.nl
www.rostlinamesice.cz

foto Hana Vymazalová

Články: tvarované stromy

25.10. 2007
19.88 kB čtenářů
Tvarované stromy (1)
15.12. 2011
15.52 kB čtenářů
Řez dřevin - hloh
07.09. 2011
15.59 kB čtenářů
Malus - jabloň
19.10. 2016
848 čtenářů
Liquidambar orientalis - ambroň východní
30.12. 2002
40.52 kB čtenářů
Jak provádět řez dřevin (2)
14.09. 2010
29.90 kB čtenářů
Jarní květy ukryté v cibulce
03.03. 2016
6.05 kB čtenářů
Jabloně - 'menší' tvary jabloňových stromků
25.03. 2017
322 čtenářů
Dřeviny u místa k posezení
21.01. 2009
26.09 kB čtenářů
Ilex - cesmína
22.10. 2010
38.45 kB čtenářů
Jehličnany pro živé ploty
03.12. 2009
23.12 kB čtenářů
Taxus - tis | Dendrologická zahrada VÚKOZ (1)
Diskusní fórum / Stromy listnaté opadavé
10.04. 2017
174 čtenářů
Stromková vrba - proč nekvete
05.04. 2017
8.93 kB čtenářů
Křídlatec trojlistý - Ptelea trifoliata
12.10. 2016
1.41 kB čtenářů
Okrasná vrba - množení
25.09. 2016
1.59 kB čtenářů
Jedlý kaštan - pěstování
26.08. 2015
8.76 kB čtenářů
Strom poskytující stín
27.06. 2015
4.43 kB čtenářů
Katalpa trubačovitá - množení
27.05. 2015
3.27 kB čtenářů
Množení Jírovec červený
08.03. 2015
34.09 kB čtenářů
Japonský topol
09.09. 2014
5.42 kB čtenářů
Jeřáb muk - pěstování
28.07. 2014
14.16 kB čtenářů
Katalpa - schnutí větví
10.05. 2014
48.17 kB čtenářů
Paulovnie - kvetení