Živý plot - výběr dřevin pro stříhané ploty

Poslal(a) 08.11. 2007 11:10:22 (61953 čtenářů)

Živý plot - Acer platanoides

Pro stříhané ploty vybíráme odolnější druhy dřevin s hustým větvením a spíše menšími listy. Podle požadované výšky plotu lze doporučit níže uvedené.

Pro ploty do jednoho metru
Z jehličnanů: cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), tis (Taxus baccata, Taxus cuspidata), zakrslé kultivary smrku ztepilého (Picea abies), zeravu západního (Thuja occidentalis) a jedlovce kanadského (Tsuga canadensis).
Ze stálezelených: dřišťál (Berberis buxifolia), zimostráz (Buxus sempervirens).
Z opadavých: kultivary dřišťálu Thunbergova (Berberis thunbergii), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), mochna křovitá (Potentilla fruticosa), pámelník okrouhlý (Symphoricarpos orbiculatus), meruzalka alpská (Ribes alpinum).

Pro ploty od jednoho do dvou metrů
Z jehličnanů: zerav neboli túje (Thuja occidentalis), jalovec čínský nebo viržinský (Juniperus chinensis/virginiana), jedlovec (Tsuga canadensis), smrk ztepilý (Picea abis).
Z opadavých: dřišťál obecný (Berberis vulgaris), kultivary dřišťálu Thunbergova (Berberis thunbergi), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), dřín obecný (Cornus mas), ptačí zob (Ligustrum ovalifolium/ vulgare), zlatice, známá spíše jako „zlatý déšť“ (Forsythia intermedia), zimolez (Lonicera tatarica/coerulea), trnka obecná (Prunus spinosa), meruzalka alpská (Ribes alpinum), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei).

Pro ploty nad dva metry
Z jehličnanů: smrk ztepilý (Picea abies), smrk Pančicův (Picea omorica), zerav západní (Thuja occidentalis), tis (Taxus baccata), jalovec čínský (Juniperus chinensis), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana).
Z opadavých: habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplanatus), javor babyka (Acer campestre), buk lesní (Fagus sylvatica) a lípa srdčitá (Tilia cordata).

Živý plot - Taxus baccata

Živý plot - Berberis vulgaris

Ukázka textu z knihy Oplocení, Jan Tůma
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: živý plot

21.06. 2015
10.97 kB čtenářů
Kvetoucí živý plot
30.06. 2015
6.10 kB čtenářů
Živý plot - výsadba a ošetřování
16.03. 2008
36.15 kB čtenářů
Živé ploty - hezký živý plot (1)
17.03. 2008
63.97 kB čtenářů
Živé ploty - hezký živý plot (2)
19.06. 2012
33.86 kB čtenářů
Živý plot - kdy a kolikrát stříhat
19.06. 2011
20.88 kB čtenářů
Živé ploty - je vhodný čas ostříhat živý plot
Diskusní fórum / Keře a stromy
08.10. 2013
8.26 kB čtenářů
Původní keře - živý plot
07.10. 2013
16.32 kB čtenářů
Bezúdržbový živý plot
19.06. 2012
13.07 kB čtenářů
Živý plot - 3-5 m vysoký
09.05. 2010
22.96 kB čtenářů
Živý plot