Vertikutace trávníku s vertikutátory Agrinova

Poslal(a) 06.04. 2003 08:33:38 (41801 čtenářů)

agri_ar60

Vertikutace (vertikální řez) trávníku patří mezi základní regenerační opatření. Cílem je odstranění travní plsti a mechu z trávníku a provzdušnění svrchní části travního drnu. Současně dochází k redukci dvouděložných plevelných druhů a podporou odnožování i k celkovému zmlazení a zahuštění trávníku. Provádí se zpravidla jednou až dvakrát ročně (jaro a podzim), na intenzivně zatěžovaných plochách i častěji. Hloubka zásahu by běžně neměla přesáhnout 2 3 mm. V případě, že to umožňuje konstrukce vertikutátoru, je možno provést hlubší prořezání (označované jako skarifikace).

Vertikutátory Agrinova mají modely ručně vedené i tažené. Ručně vedené stroje mohou být vybaveny pojezdem. Všechny typy jsou vybaveny nožovou hřídelí s cepovými noži nebo hřídelí s pevnými noži. Případná záměna hřídelí dle momentální potřeby není složitá. Všechny nabízené modely vertikutátorů Agrinova umožňují profesionální nasazení na velkých plochách. Hmotu vynesenou při vertikutaci je vždy nutno z povrchu trávníku odstranit. K tomuto účelu jsou vertikutátory Agrinova vybaveny sběracími koši o objemu 45 litrů.


Hlavní zásady provedení vertikutace:
- před provedením trávník nízko pokosíme
- vertikutaci provádíme ve stavu plné vegetace trávníku, nejlépe dvakrát ročně - v průběhu jara a na podzim. Výjimkou jsou období s možností přízemních mrazíků, popř. dlouhotrvajícího sucha, kdy je vhodnější zásah odložit. Silně zanedbané plochy s vysokým podílem travní plsti ošetřujeme častěji, možno i jedenkrát měsíčně. Provedení zásahu dvěma směry, nejlépe "do kříže", je rovněž účelné.
- za normálních okolností nepřekračujeme hloubku vertikutace 2 - 3 mm.
- není-li vertikutátor vybaven sběracím zařízením, odstraníme bezprostředně po zásahu vynesenou travní plsť z plochy. Pro tento účel dobře poslouží rotační sekačka se sběrem, mechanický čistič trávníku se zásobníkem sweeper apod.
- po vertikutaci je vhodné trávník přihnojit, nejlépe dlouhodobě působícím hnojivem (COMPO) s vyváženým poměrem živin pro trávníky a lehce zapískovat ostrým křemičitým pískem v dávce 3 - 5 l/m2. Písek, jako inertní materiál, napomáhá provzdušnění svrchní vrstvy trávníku a tím vytváří podmínky k přirozenému rozkladu nově vznikající travní plsti. Vertikutací lehce narušený travní drn je v optimálním stavu i pro aplikaci půdního kondicionéru, který umožňuje aplikaci v průběhu vegetace trávníku, např. Agrosil LR. Ten napomáhá celkové regeneraci trávníku úpravou nepříznivých půdních vlastností.
- na silně prořídlých plochách můžeme vertikutační nože nastavit hlouběji a do narušeného povrchu půdy provést dosev trávníku, opět spojený s přihnojením a zapískováním. Toto regenerační opatření je vhodné spojit s přihnojením, pískováním, aplikací půdních kondicionérů a na prořídlých plochách s dosevem trávníku regenerační travní směsí. Dosevové směsi často obsahují vyšší podíl jílku vytrvalého, který poměrně rychle vzchází a má vysokou konkurenční schopnost. Jeho použití je vhodné především na zatěžované a hřišťové trávníky, v kterých jsou jílek vytrvalý spolu s lipnicí luční nosnými druhy. Složení dosevové směsi má podstatný vliv na úspěch regenerace trávníku, protože dosévání druhů s nízkou konkurenční schopností a dlouhou dobou vzcházení nemusí vždy přinést žádaný výsledek. Potom je již vhodné zvážit kompletní založení nového trávníku.
- na plochách s vysokou zátěží (zejména hřišťové trávníky) chápeme vertikutaci vždy jako součást komplexu dalších regeneračních opatření (aerifikace, pískování, dosev, hloubkové kypření aj.), kde každý zásah svým dílem přispívá k výslednému zlepšení stavu travnaté plochy.
- vertikutace je účinným opatřením i v boji proti mechu v trávníku. Dochází při ní k účinnému odstranění odumřelých rostlin mechů po aplikaci chemického přípravku (na bázi síranu železnatého apod.). Opět je vhodné současně provést přihnojení, lehké zapískování a dosev.
- trávník v prvním roce po založení vertikutaci zpravidla nevyžaduje.
- příliš častá vertikutace může způsobit více škody než užitku.


Pravidelně prováděná vertikutace významně napomáhá k udržení trávníku v optimálním stavu při dosažení vysoké úrovně jeho užitných vlastností (hustota, barevný aspekt, odolnost proti zátěži, zdravotní stav aj.). Přesto ji nelze v žádném případě považovat za všelék k odstranění dalších pěstebních nedostatků. Mají-li nám trávníky dlouhodobě přinášet radost a užitek, chápejme vertikutaci vždy jako nedílnou součást komplexu trávníkových regeneračních opatření.
Vertikutace Vertikutační nože
Ing. Marie Straková, Ph.D.
AGROSTIS, Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov u Vyškova
E-mail agrostis@agrostis.cz, http://www.agrostis.cz

Články: vertikutace trávníku

05.05. 2009
30.16 kB čtenářů
Vertikutace trávníku
15.09. 2009
23.59 kB čtenářů
Trávník - příprava trávníku na přezimování
18.04. 2010
22.96 kB čtenářů
Trávník - vertikutace pustí ke kořenům vodu i vzduch
22.03. 2010
35.79 kB čtenářů
Trávník - jak se zbavit mechu
18.08. 2011
23.21 kB čtenářů
Rostlinolékař - když trávník neroste, jak má
07.04. 2011
22.87 kB čtenářů
Trávník - jarní péče
02.09. 2010
21.52 kB čtenářů
Trávník - podzimní péče o trávník
08.04. 2008
55.94 kB čtenářů
Trávníky - nejvýznamnější choroby trávníků
08.07. 2017
6.42 kB čtenářů
Permakultura
27.01. 2017
10.05 kB čtenářů
Prořez ovocných stromů (2)
15.03. 2017
12.57 kB čtenářů
Trávník - první jarní péče o trávník
Diskusní fórum / Trávník
03.09. 2018
3.48 kB čtenářů
Zakládání trávníků
05.08. 2018
3.68 kB čtenářů
Mravenci - katastrofické přemnožení v trávníku
09.05. 2018
2.79 kB čtenářů
Sekání trávníku
06.12. 2017
4.12 kB čtenářů
Travní drn
24.08. 2017
6.36 kB čtenářů
Plevel v trávníku
22.05. 2017
20.57 kB čtenářů
Nový trávník - více plevele než trávy
30.04. 2017
3.29 kB čtenářů
Řasy v trávníku
26.03. 2017
3.12 kB čtenářů
Střešní terasa - jak založit trávník
23.03. 2017
2.93 kB čtenářů
Lipnice v trávníku
17.03. 2017
4.17 kB čtenářů
Vertikutace trávníku - nejvhodnější doba
16.11. 2016
138.23 kB čtenářů
Založení trávníku