Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíte

Poslal(a) 19.05. 2003 18:37:29 (19346 čtenářů)

Jedná se o přibližně stočtyřiceti stránkovou publikaci pro šlechtitele, zahradníky, zahradní a krajinné architekty, realizátory hřišť, dodavatele techniky a služeb, městské a obecní úřady, ekology. Svým rozsahem a uceleným obsahem jednotlivých témat se jedná o první publikaci svého druhu na českém trhu.

Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíte

Odborný dohled nad celým projektem převzali dva hlavní garanti Ústav pícninářství Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Šlechtitelská stanice Hladké Životice. (Autor: prof. ing. František Hrabě, CSc., ing. Bohumil Cagaš, CSc., ing. Vladimír Černoch, ing. Magdalena Ševčíková, atd.).

Co je obsahem publikace?
V publikaci bude komplexně uvedena problematika zakládání, ošetřování a způsobů regenerace jednotlivých druhů a kategorií trávníků, tj. užitkových, parkových, hřišťových se speciálním zaměřením na fotbalové a golfové, květinových trávníků, ozelenění komunikací a střech, využití solitérních druhů trav a jiné.

Odlišnost této publikace o trávnících od jiných publikací, zaměřených převážně na užitkové trávníky, je dána jednak soubornějším zaměřením na hřišťové plochy, zejména fotbalové a golfové a speciální druhy trávníků; též zaměřením na objasnění vazby mezi biologií jednotlivých trávníkových druhů a vývojem trávníkového drnu při provedení příslušného regeneračního opatření. Je tak umožněn globálnější pohled na problematiku trávníkářství nejen širší trávníkářské veřejnosti, ale i pracovníkům z odborné a uživatelské sféry, tj. podnikatelům, správcům hřišť, CHKO, pracovníkům zodpovědným za sféru komunální zeleně. Bude vhodným studijním materiálem i pro posluchače odborných a vysokých škol.

Objednávku na publikaci zašlete na adresu: Agrární Obzor, pí. Pluskalová, Wellnerova 7, Olomouc 779 00, tel./fax: 58/575 08 10, 608/975 337 e-mail: agr.obzor@iol.cz, agr.obzor@seznam.cz

Články: trávy trávníky

02.04. 2008
24.97 kB čtenářů
Trávníky - založení trávníku výsadbou sazenic
02.08. 2007
13.67 kB čtenářů
Trávník (3)
20.02. 2008
38.08 kB čtenářů
Travní sekačky
04.04. 2008
33.11 kB čtenářů
Trávníky - zelená střecha
25.04. 2009
27.94 kB čtenářů
Trávník - vertikutace nebo provzdušnění
30.03. 2008
28.78 kB čtenářů
Trávníky - založení nového trávníku
26.02. 2003
37.27 kB čtenářů
Trávník na jaře
25.08. 2008
17.30 kB čtenářů
Akumulátorová sekačka na trávu - Rotak 43 LI
27.04. 2009
28.96 kB čtenářů
Trávník - travní osiva a hnojiva
20.03. 2008
39.61 kB čtenářů
Trávník - údržba trávníku (1)
12.11. 2008
24.68 kB čtenářů
Podzim - zahrada před zimou
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
5.18 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
218.84 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
11.94 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
14.81 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
15.38 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda