Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíte

Poslal(a) 19.05. 2003 18:37:29 (19043 čtenářů)

Jedná se o přibližně stočtyřiceti stránkovou publikaci pro šlechtitele, zahradníky, zahradní a krajinné architekty, realizátory hřišť, dodavatele techniky a služeb, městské a obecní úřady, ekology. Svým rozsahem a uceleným obsahem jednotlivých témat se jedná o první publikaci svého druhu na českém trhu.

Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíte

Odborný dohled nad celým projektem převzali dva hlavní garanti Ústav pícninářství Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Šlechtitelská stanice Hladké Životice. (Autor: prof. ing. František Hrabě, CSc., ing. Bohumil Cagaš, CSc., ing. Vladimír Černoch, ing. Magdalena Ševčíková, atd.).

Co je obsahem publikace?
V publikaci bude komplexně uvedena problematika zakládání, ošetřování a způsobů regenerace jednotlivých druhů a kategorií trávníků, tj. užitkových, parkových, hřišťových se speciálním zaměřením na fotbalové a golfové, květinových trávníků, ozelenění komunikací a střech, využití solitérních druhů trav a jiné.

Odlišnost této publikace o trávnících od jiných publikací, zaměřených převážně na užitkové trávníky, je dána jednak soubornějším zaměřením na hřišťové plochy, zejména fotbalové a golfové a speciální druhy trávníků; též zaměřením na objasnění vazby mezi biologií jednotlivých trávníkových druhů a vývojem trávníkového drnu při provedení příslušného regeneračního opatření. Je tak umožněn globálnější pohled na problematiku trávníkářství nejen širší trávníkářské veřejnosti, ale i pracovníkům z odborné a uživatelské sféry, tj. podnikatelům, správcům hřišť, CHKO, pracovníkům zodpovědným za sféru komunální zeleně. Bude vhodným studijním materiálem i pro posluchače odborných a vysokých škol.

Objednávku na publikaci zašlete na adresu: Agrární Obzor, pí. Pluskalová, Wellnerova 7, Olomouc 779 00, tel./fax: 58/575 08 10, 608/975 337 e-mail: agr.obzor@iol.cz, agr.obzor@seznam.cz

Články: trávy trávníky

02.08. 2007
20.52 kB čtenářů
Trávník (2)
02.04. 2008
24.43 kB čtenářů
Trávníky - založení trávníku výsadbou sazenic
23.04. 2009
28.96 kB čtenářů
Trávník - hnojení trávníku
02.08. 2007
13.36 kB čtenářů
Trávník (3)
10.04. 2010
14.61 kB čtenářů
Trávník - pravidelné sečení
30.03. 2008
28.05 kB čtenářů
Trávníky - založení nového trávníku
25.08. 2008
16.89 kB čtenářů
Akumulátorová sekačka na trávu - Rotak 43 LI
27.04. 2009
28.01 kB čtenářů
Trávník - travní osiva a hnojiva
26.04. 2011
22.65 kB čtenářů
Trávník - dopřejte trávníku jarní kúru
20.03. 2008
39.04 kB čtenářů
Trávník - údržba trávníku (1)
12.11. 2008
24.08 kB čtenářů
Podzim - zahrada před zimou
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
4.10 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
211.11 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
11.30 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
14.21 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
14.77 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda