Rostliny: Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Poslal(a) 28.11. 2007 11:29:22 (35532 čtenářů)

Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Čeleď: růžovité (Rosaceae) | Je to keř nebo častěji středně velký strom, 16 - 18 m vysoký, s kulatou korunou. Kůru má světle šedou, v pozdějším věku podélně rýhovanou; mladé větve jsou červenohnědé, plstnaté, později olysalé. Pupeny jsou na hrotu chlupaté. Listy jsou lichozpeřené, se 4 - 9 jařmy přisedlých lístků, ostře 1 - 2krát pilovitých.

Květenství je v přímých chocholičnatých latách. Koruna je složena z 5 korunních plátků, asi 4 - 5 mm dlouhých, okrouhlých. Tyčinky v počtu 20 jsou tak dlouhé jako korunní plátky. Plod je červená malvice se 3 semeny. Kvete od konce května do poloviny července.

Výskyt: Má 2 poddruhy: subsp. aucuparia patří k subalpinsko-arktickým evropským typům a je u nás rozšířen od nížin až po horní hranici lesa. Druhý subsp. glabrata (W. et Gr.) Hayek roste od horní hranice lesa výše, a to zejména v kosodřevinovém stupni. První poddruh je přítomný skoro v každém jehličnatém lese, hlavně v jedlových smrčinách a smrčinách, kde v podrostu vyrůstá velmi pomalu. Uplatní se jen tehdy, je-li stromový porost vyvrácen, pak však často roste v souvislých porostech, které jsou potlačeny, až znovu doroste další generace smrku. Tyto téměř uzavřené porosty vytvářejí dočasné lesní fytocenózy, velmi důležité z hlediska ochrany půdy před zatravněním.

Využití: Je odolný vůči plynovým emisím v ovzduší a proto se hodí k vysazování kolem cest, do městských parků apod. Semena plodů obsahují mandlový olej a glykosid amygdalin. Seveřané připravují z plodů divokého jeřábu a z jeho kultivarů ocet a lihové nápoje.

Zajímavost: Obsah kyseliny parasorbinové v plodech zabraňuje klíčení semen; v přírodě vyklíčí semena poté, když prošla zažívacím traktem ptáků (nejčastěji drozdovití). Při umělém výsevu musí předcházet speciální příprava (stratifikace), spočívající ve střídavém uložení ve vrstvách mezi piliny, písek, jehličí apod.

Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Sorbus aucuparia - jeřáb obecný

Michal Sochor
Botanika - teorie a praxe
botanika.borec.cz

foto Hana Vymazalová

Články: sorbus aucuparia

23.11. 2008
9.69 kB čtenářů
Rosa 'The Times Rose' - růže
18.10. 2007
44.38 kB čtenářů
Sorbus - jeřáb
01.04. 2015
10.12 kB čtenářů
Aronia melanocarpa - temnoplodec, černý jeřáb
22.09. 2016
1.35 kB čtenářů
Sorbus domestica - jeřáb oskeruše
16.08. 2011
26.69 kB čtenářů
Okrasné keře s jedlými plody
13.01. 2014
12.34 kB čtenářů
Hitparáda keřů pro ptáky
11.08. 2011
24.26 kB čtenářů
Sorbus aucuparia 'Edulis' - jeřáb ptačí
27.09. 2016
1.27 kB čtenářů
Sorbus aucuparia 'Edulis' - jeřáb sladkoplodý
02.07. 2007
29.80 kB čtenářů
Stromy a keře
18.10. 2007
21.22 kB čtenářů
Krása vybarvených listů
03.02. 2017
899 čtenářů
Přidání vápence do půdy (2)