Vyhlášky k provedení stavebního zákona

Poslal(a) 16.01. 2008 12:05:53 (11223 čtenářů)

Ani nový stavební zákon se neobejde bez právních předpisů k jeho provedení, eventuálně úzce souvisejících. Kolekce těch, o nichž se sluší mít alespoň základní povědomí, sestávající z již dříve účinných a stále platných (!), jakož i „kousků“ zbrusu nových, je následující:

vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (ve znění pozdějších předpisů – č. 491/2006 Sb., č. 502/2006 Sb.);
- vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (ve znění pozdějších předpisů – č. 492/2006 Sb.);
- vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územněanalytických podkladech,
územněplánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti;
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;
- vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Určitě jste si všimli, že je těch předpisů docela hodně, možná i toho, že jsem je seřadil chronologicky. Ne všechny však mají pro běžného smrtelníka stejný význam. Leckdy je to poznat už z jejich názvu. Klidně si tedy můžeme potvrdit, že i v tomto případě platí osvědčené úsloví, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. (Ne ale, abyste si to vzali k srdci až tak důsledně, že byste kterýkoli závazný předpis či jeho část podle okamžité potřeby vnímali jen jako jakési metodické doporučení.) Jako pro lehce poučené laiky – potenciální stavebníky – by pro vás opravdu praktické (i když „cosi zajímavého“ najdete na každé z nich) mohly být především poslední dvě z uvedených vyhlášek:

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (nahrazuje vyhl. č. 132/1998 Sb.), je potenciálně užitečná především díky svým devíti přílohám. Ty totiž představují „mustry“:
- žádosti o územněplánovací informaci;
- žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, případně o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území;
- obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území;
- žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území;
- žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků;
- žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu;
- oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

Vtip je v tom, že „od nynějška“ mají tyhle žádosti povahu závazných, jednotných formulářů, což by mělo eliminovat někdejší „tvůrčí přístup“, různý kolikrát i úřad od úřadu, nedej bože pak vyloženou svévoli. S odpovídajícím podpisem (viz zákon č. 227/200 Sb.) pak můžete tyhle formuláře předkládat i elektronicky. Každá mince má ale vedle líce také svůj rub. V tomhle případě je jím fakt, že jinak formulovanou a strukturovanou žádost vám stavební úřad zkrátka nevezme, a ačkoli se tvůrci snažili, seč mohli, umím si představit, že leckdo se při vyplňování takového formuláře třeba i trochu „orosí“. Přesto si myslím, že je poněkud nevděčné, je-li nad touhle vymožeností ohrnován nos. Chce to jen nějaký čas, aby si nové postupy všichni osvojili, stavební úřady nevyjímaje.

Druhá z těch nejužitečnějších je vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Je to s ní podobné. I ona (mimo mnoho jiného, neboť jde o základní prováděcí předpis ve věcech stavebního řádu) obsahuje v sedmi přílohách závazné formuláře žádostí, které ve věcech stavebního řádu „přistávají“ na stavebních úřadech relativně nejčastěji. Konkrétně v nich najdete formuláře:

- ohlášení stavby;
- žádosti o stavební povolení, oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, oznámení o užívání stavby;
- žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
- oznámení změny v užívání stavby;
- ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.

Jsem si plně vědom, že v předchozím textu jsem použil spoustu pro vás úplně nových pojmů, které vám s největší pravděpodobností zní ještě velmi cize, a celek proto nemůže působit jinak než poněkud nesrozumitelně. Zkrátka jsem trochu předběhl události. Byla by ale asi škoda, kdyby vás to od dalšího samostudia úplně odradilo. Pokusím se postarat, aby se vám postupně trochu rozjasnilo a věci vám začaly do sebe alespoň trochu zapadat.
Ukázka textu z knihy Nové stavební předpisy, Petr Chládek
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

Články: vyhlášky provedení

08.11. 2007
31.04 kB čtenářů
Listí - nejdůležitější surovina ke kompostování
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
1.82 kB čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
2.06 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
2.38 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
2.64 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
5.25 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
6.89 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
5.05 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
13.90 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
9.57 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
23.47 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
11.08 kB čtenářů
Rozmary počasí