Rostliny: Sorbus - jeřáb

Poslal(a) 26.02. 2008 11:45:29 (20568 čtenářů)

Sorbus - jeřáb

Jeřáby patří do čeledi růžovitých (Roseceae) a je dnes známo více jak 80 různých druhů. Areál původního rozšíření byl velice rozsáhlý a vytvářel souvislý pás po celé severní polokouli od chladného severu až po subtropický jih. Nejvíce různých druhů je rozšířeno hlavně v Evropě, Malé Asii, severní Africe a na jihovýchodě zasahuje až ke Kaspickému moři, druhově bohatá na jeřáb je také východní Asie.

Jedná se o velice otužilou dřevinu, která s úspěchem roste až k horní hranici lesa a lze ji nalézt v keřovité formě i ve skandinávských horách či na Islandu. Jsou to opadavé stromy, které lze nalézt i na půdách chudých na živiny i na půdách vápenitých. Dokáže prosperovat jak na půdách písčitých, tak na půdách hlinitých i jílovitých. Také s úspěchem roste jak na půdách kyselých, tak i neutrálních či zásaditých. Díky svému velice pružnému dřevu dobře prospívají i na větrných místech, dobře rostou na mořském pobřeží a snáší také městské ovzduší.

Ještě nedávno byl jeřáb bohužel považován za neužitečnou dřevinu a jeho rozšíření v lese i mimo něj bylo často omezováno. V dávné minulosti ale byla situace jiná a některé druhy jeřábů byly považovány za důležité ovocné dřeviny. V současné době, kdy výnosové lesní dřeviny mají často velké potíže s kyselými dešti a dalšími imisními vlivy způsobovaných lidskou činností, se tato situace opět lepší a jeřáb je jedním z dřevin používaných v takto postižených oblastech. Živí ptactvo i zvěř a ve všech ohledech přispívá k ekologické lesní rovnováze. Díky své velké mrazuvzdornosti a celkové nenáročnosti je také využíván při zalesňování chudých půd či rekultivaci. Stále častěji je také používán jako příměs do nově zakládaných remízků či slouží k výsadbě do stromořadí podél komunikací od nížin až do horských oblastí.

Jeřáb je velice pěkný strom, který kromě svého estetického přínosu také lidem poskytoval nemalý užitek. Dá se říci, že z jeřábu lze zužitkovat vše od plodů přes listy až po dřevo a kůru. Plody v minulosti byly důležitou součástí lidového léčitelství a dnes se na tuto tradici opět navazuje. V čerstvých jeřabinách je obsažen sorbit, který se využívá jako náhrada cukru při dietách. V plodech je též velký obsah vitamínu C a kyseliny jablečné. Různě upravené plody sloužily jako podpůrné prostředky při léčbě nechutenství či úpravě žaludečných šťáv. Oblíbené jsou také různé alkoholické nápoje, které se z jeřabin pálí. Z květů jeřábu se vyráběly různé čaje proti kašli. Kůra jeřábu se využívala k barvířským účelům. Dřevo jeřábu bývalo velice ceněnou surovinou a většina řemeslníků je využívala pro většinu svých výrobků. Dá se říci, že skoro všechno od dřevěných příborů až po lisy na víno bylo vyrobeno právě z jeřábu. Proto lidé dříve tolik pečovali o své jeřáby a starali se i jejich záměrnou výsadbu mimo les.

Sorbus - jeřáb

Sorbus - jeřáb

Vladimír Zajíc, Jaroslav Svoboda
www.ekozahrady.com

Články: sorbus jeřáb

04.10. 2016
1.56 kB čtenářů
Sorbus cashmiriana - kašmírský jeřáb
23.02. 2011
17.12 kB čtenářů
Sorbus cashmiriana 'Chinese Lace' - jeřáb kašmírský
01.04. 2008
21.31 kB čtenářů
Sorbus intermedia - jeřáb prostřední
23.11. 2008
14.92 kB čtenářů
Sorbus sargentiana - jeřáb Sargentův
18.10. 2007
44.92 kB čtenářů
Sorbus - jeřáb
Diskusní fórum / Stromy listnaté opadavé
13.07. 2017
1.93 kB čtenářů
Katalpa - řez
08.07. 2017
729 čtenářů
Kaštan jedlý - kvetení
08.07. 2017
974 čtenářů
Javor - přesazování
08.07. 2017
912 čtenářů
Ořešák - řez
11.05. 2017
1.41 kB čtenářů
Akát - řez
04.05. 2017
1.92 kB čtenářů
Habr - pěstování
28.04. 2017
1.51 kB čtenářů
Rychle rostoucí stromy na palivo
10.04. 2017
1.40 kB čtenářů
Stromková vrba - proč nekvete
05.04. 2017
10.28 kB čtenářů
Křídlatec trojlistý - Ptelea trifoliata
12.10. 2016
3.39 kB čtenářů
Okrasná vrba - množení
25.09. 2016
3.48 kB čtenářů
Jedlý kaštan - pěstování