Substráty ke zlepšování půd

Poslal(a) 06.03. 2008 12:54:28 (19120 čtenářů)

Prostředky ke zlepšování půd se nepoužívají pro jejich obsah živin, ale v první řadě pro příznivé působení na strukturu půdy. Řadí se k nim také vápno a horninové moučky. Nejdůležitější prostředek ke zlepšování půd je kompost, který má zároveň i hnojivé účinky.

Zahradnický substrát (HORTUS)

Velmi hodnotné jsou komposty z hnoje, protože na zahradu vnášejí jen obtížně dostupný živočišný materiál. Ve specializovaných zahrádkářských obchodech se nabízejí pod různými obchodními jmény. Stejně jako všechna hnojiva z hnoje obsahují více živin nežli běžné komposty ze zelené hmoty nebo ze zahradního odpadu.

Produkty z kůry
V posledních letech se značně rozšířilo používání produktů z kůry. Materiál vznikající při zpracování dřeva se může připravovat ve třech kvalitách:
- Uleželá kůra vhodná k mulčování půdy.
- Pěstební substráty z kůry, které vyhovují nárokům pěstovaných rostlin. Připravují se kompostováním kůry ve směsi s jinými materiály (kontrolovaný rozklad).
- Tzv. kůrový humus, který vzniká kompostováním kůry a používá se pro zlepšování půd.

Použití rašeliny není nutné
Po dlouhá desetiletí se v zahradách běžně používala rašelina, tato praxe však není příliš smysluplná. Přestože je rašelina hodnotná jako trvalý humus, její těžbou se ničí rašeliniště, a tím se ztrácejí důležité životní prostory pro zvláštní rostliny a živočichy. Zcela absurdní je pěstování běžných rostlin s přídavkem kyselého substrátu, jakým je rašelina. Použití rašeliny má smysl jen u kyselomilných rostlin, například u pěnišníku, vřesu nebo vřesovce. Pěstitel má mnoho jiných alternativ a může se vyhnout přídavkům rašeliny do půdy.

Prodávané komposty
Celospolečenské problémy s odpady vedly ke kompostování průmyslovým způsobem. Komposty nebo humusové zeminy se nyní nabízejí jako balené substráty. Je třeba však dbát na jejich kvalitu – prodávané humusové zeminy nejsou z finančních důvodů vždy dobře vyzrálé. Jejich předností ve srovnání s domácími komposty je zpravidla nepřítomnost zárodků chorob a především semen plevelů.

Syntetické přísady
Pěstební substráty se někdy doplňují i uměle vyráběnými součástmi. Například Agrosil se skládá ze silikátových koloidů s vysokou vodní kapacitou.

Kvůli stejné vlastnosti se do půdy přimíchávají vločky pevné pěnové hmoty Hygromull, která se časem rozkládá. Naopak vločky Styromullu (polystyrol) se nerozkládají a slouží k prokypření a provzdušnění půdy. Hygropor je směsí částic obou uvedených materiálů.

Prostředky pro posílení rostlin
Tyto prostředky jsou na trhu již několik let. Nemají jednoznačné farmaceutické účinky, takže jejich prodej bývá snáze povolen. V první řadě rostliny posilují, a to podporou jejich obranyschopnosti a koloběhu živin.

Při nákupu těchto prostředků se vyplatí naslouchat doporučením zahrádkářů, kteří s nimi již mají zkušenosti. Například se osvědčily rostlinné extrakty z přesličky nebo z květů kozlíku.

V kostce
- Některá minerální hnojiva jsou snadno rozpustná a rostliny je rychle přijímají. Mohou však jako škodlivé látky pronikat do podzemní vody.
- Hnojiva z organických výchozích látek musí být nejdříve rozloženy půdními mikroorganismy. Přitom se živiny uvolňují postupně, rostliny je odebírají podle potřeby a zpravidla nedochází k nadměrnému obohacení půdy živinami.
- Podle potřeby lze používat jednoduchá, vícesložková a plná hnojiva nebo hnojiva s dlouhodobým účinkem.
- V domácí zahradě velmi pomáhají hnojivé jíchy z rostlin.
- Vápno, horninové moučky a jiné substráty obsahují sice také živiny, ale v první řadě slouží ke zlepšování půdy
Ukázka textu z knihy: Kompost, půda, hnojení; Robert Sulzberger
Rebo Productions CZ, spol. s r. o.
komerční zóna Čestlice-Průhonice, Obchodní 106, Čestlice
251 70 Dobřejovice
www.rebo.cz

foto: www.hortus.raselina.cz
11 článků v tomto tématu
28.12. 2017
175 čtenářů
Otočné kompostéry
Otočný kompostér je nádoba, kterou můžete otáčet, a tím promíchat a provzdušnit kompostovaný obsah. Je to podobné, jako byste kompost v běžném kompostéru obrátili, nemusíte jej však
28.12. 2017
176 čtenářů
Kompostovací toalety
Tento způsob kompostování nebude možná každému po chuti, ale lidská moč a fekálie patří k nejlepším odpadním produktům s vynikajícím potenciálem pro pěstování rostlinné potravy,
07.12. 2017
239 čtenářů
Kompostovací brázda
VYUŽITÍ: Zbytky nevařené zeleniny a ovoce Zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně i zahrady včetně opadaných jablek a veškerých potravin, které jste zpracovali v bokashi kompostu, můžete jednoduše
07.12. 2017
196 čtenářů
Kompostování - jak probíhá
Kompostování je přírodní biologický proces, na němž pracují miliony droboučkých živočichů. Někteří z nich (například žížaly) jsou viditelní i pouhým okem, ale většina z nich má
24.11. 2017
226 čtenářů
Listovka
Využití: Všechno podzimní listí z opadavých stromů Podzimní listí z opadavých (nikoli stálezelených) stromů hnije poměrně pomalu, rozkládá se zastudena s pomocí hub a plísní a nikoli
24.11. 2017
266 čtenářů
Žížalí kompostování
Žížalí kompostování spočívá v chovu speciálního druhu žížal ve vhodné nádobě, tzv. vermikompostéru, který můžete buď koupit, nebo sami doma vyrobit. Tyto žížaly se krmí rostlinnými
20.11. 2017
294 čtenářů
Kompostér z dřevěných částí
Podle návodu si můžete vyrobit přenosný kompostér ze dřeva, sestavitelný z identických částí. Jak budete kompostér postupně plnit, můžete přidávat další patra. Když se tlením objem
15.11. 2017
380 čtenářů
Kompost - co můžeme kompostovat?
Mnoho zahradníků, především ti, kteří s kompostováním teprve začínají, nemá přesnou představu o tom, co se kompostovat smí a nesmí. Podezřelé bývají různé věci z různých (ne vždy
15.11. 2017
307 čtenářů
Aktivátory kompostu
Kompostovací aktivátor je prostě to, co kompost probudí k životu. Obecně platí, že když používáte správný poměr zelené a hnědé hmoty, nebude žádný zvláštní aktivátor potřeba.
07.11. 2017
607 čtenářů
Kompostér z drátěného pletiva
Tento typ kompostéru se hodí především pro výrobu listovky, ale dobře poslouží i k tradičnímu kompostování. Budete potřebovat čtyři pevné kolíky, pás drátěného pletiva širokého
03.11. 2017
321 čtenářů
Kompostér z balíků slámy
Pokud máte dost místa, můžete si snadno postavit poměrně velký kompost ohrazený balíky slámy. Sláma je přírodní materiál, za rok či dva se rozpadne a sama se stane kompostem. Na tento tvar
Diskusní fórum / Zahradní substráty, rašelina
13.09. 2016
41.42 kB čtenářů
Hnůj
09.10. 2015
129.53 kB čtenářů
Kompost
30.09. 2015
26.01 kB čtenářů
Zahradní odpad - kompostování
09.04. 2015
12.62 kB čtenářů
Mulčování
24.11. 2014
120.98 kB čtenářů
Kompostování
12.08. 2013
19.12 kB čtenářů
Mulčovací kůra - plíseň na nově založeném záhonu
22.06. 2012
5.35 kB čtenářů
Substrát na zelenou střechu
23.01. 2012
7.29 kB čtenářů
Výsevní substráty
20.05. 2011
18.37 kB čtenářů
Lávová drť
03.05. 2011
15.45 kB čtenářů
Okyselovač půdy
04.03. 2011
17.76 kB čtenářů
Výsev