Substráty ke zlepšování půd

Poslal(a) 06.03. 2008 12:54:28 (18829 čtenářů)

Prostředky ke zlepšování půd se nepoužívají pro jejich obsah živin, ale v první řadě pro příznivé působení na strukturu půdy. Řadí se k nim také vápno a horninové moučky. Nejdůležitější prostředek ke zlepšování půd je kompost, který má zároveň i hnojivé účinky.

Zahradnický substrát (HORTUS)

Velmi hodnotné jsou komposty z hnoje, protože na zahradu vnášejí jen obtížně dostupný živočišný materiál. Ve specializovaných zahrádkářských obchodech se nabízejí pod různými obchodními jmény. Stejně jako všechna hnojiva z hnoje obsahují více živin nežli běžné komposty ze zelené hmoty nebo ze zahradního odpadu.

Produkty z kůry
V posledních letech se značně rozšířilo používání produktů z kůry. Materiál vznikající při zpracování dřeva se může připravovat ve třech kvalitách:
- Uleželá kůra vhodná k mulčování půdy.
- Pěstební substráty z kůry, které vyhovují nárokům pěstovaných rostlin. Připravují se kompostováním kůry ve směsi s jinými materiály (kontrolovaný rozklad).
- Tzv. kůrový humus, který vzniká kompostováním kůry a používá se pro zlepšování půd.

Použití rašeliny není nutné
Po dlouhá desetiletí se v zahradách běžně používala rašelina, tato praxe však není příliš smysluplná. Přestože je rašelina hodnotná jako trvalý humus, její těžbou se ničí rašeliniště, a tím se ztrácejí důležité životní prostory pro zvláštní rostliny a živočichy. Zcela absurdní je pěstování běžných rostlin s přídavkem kyselého substrátu, jakým je rašelina. Použití rašeliny má smysl jen u kyselomilných rostlin, například u pěnišníku, vřesu nebo vřesovce. Pěstitel má mnoho jiných alternativ a může se vyhnout přídavkům rašeliny do půdy.

Prodávané komposty
Celospolečenské problémy s odpady vedly ke kompostování průmyslovým způsobem. Komposty nebo humusové zeminy se nyní nabízejí jako balené substráty. Je třeba však dbát na jejich kvalitu – prodávané humusové zeminy nejsou z finančních důvodů vždy dobře vyzrálé. Jejich předností ve srovnání s domácími komposty je zpravidla nepřítomnost zárodků chorob a především semen plevelů.

Syntetické přísady
Pěstební substráty se někdy doplňují i uměle vyráběnými součástmi. Například Agrosil se skládá ze silikátových koloidů s vysokou vodní kapacitou.

Kvůli stejné vlastnosti se do půdy přimíchávají vločky pevné pěnové hmoty Hygromull, která se časem rozkládá. Naopak vločky Styromullu (polystyrol) se nerozkládají a slouží k prokypření a provzdušnění půdy. Hygropor je směsí částic obou uvedených materiálů.

Prostředky pro posílení rostlin
Tyto prostředky jsou na trhu již několik let. Nemají jednoznačné farmaceutické účinky, takže jejich prodej bývá snáze povolen. V první řadě rostliny posilují, a to podporou jejich obranyschopnosti a koloběhu živin.

Při nákupu těchto prostředků se vyplatí naslouchat doporučením zahrádkářů, kteří s nimi již mají zkušenosti. Například se osvědčily rostlinné extrakty z přesličky nebo z květů kozlíku.

V kostce
- Některá minerální hnojiva jsou snadno rozpustná a rostliny je rychle přijímají. Mohou však jako škodlivé látky pronikat do podzemní vody.
- Hnojiva z organických výchozích látek musí být nejdříve rozloženy půdními mikroorganismy. Přitom se živiny uvolňují postupně, rostliny je odebírají podle potřeby a zpravidla nedochází k nadměrnému obohacení půdy živinami.
- Podle potřeby lze používat jednoduchá, vícesložková a plná hnojiva nebo hnojiva s dlouhodobým účinkem.
- V domácí zahradě velmi pomáhají hnojivé jíchy z rostlin.
- Vápno, horninové moučky a jiné substráty obsahují sice také živiny, ale v první řadě slouží ke zlepšování půdy
Ukázka textu z knihy: Kompost, půda, hnojení; Robert Sulzberger
Rebo Productions CZ, spol. s r. o.
komerční zóna Čestlice-Průhonice, Obchodní 106, Čestlice
251 70 Dobřejovice
www.rebo.cz

foto: www.hortus.raselina.cz
11 článků v tomto tématu
30.01. 2017
1.12 kB čtenářů
Výroba kompostu
Vytváření kompostu Místo, kam chcete postavit kompostovací nádobu, očistěte od plevelu a nádobu postavte přímo na zem, aby se do ní mohli červi snadno dostat. Máte-li hodně kompostovatelného
25.01. 2017
496 čtenářů
Úrodnost půdy a organizace plodin
Biodynamičtí zemědělci rozdělují zeleninu podle toho, která část rostliny se jí, ale používat toto dělení jako vodítko pro střídání moc nepomáhá. Například posloupnost kořenové,
04.11. 2014
7.60 kB čtenářů
Kompostování - kam se zahradním odpadem?
Během podzimního úklidu zahrady se nashromáždí velké množství organického odpadu – uschlé a odumřelé zbytky rostlin, odřezané větvičky keřů a stromů, posekaná tráva a další. Nejlepším
08.04. 2014
8.92 kB čtenářů
Bokashi kompost - vlastní výroba cenného hnojiva
Bokashi je konečným produktem kompostování nebo fermentace různých biogenních odpadků pomocí efektivních mikroorganizmů. Bokashi zraje anaerobně, to znamená, že nesmí být provzdušňován.
30.06. 2013
6.19 kB čtenářů
Praktické mulčování
Půda bez souvislého vegetačního pokryvu postrádá ochranu před působením slunce, větru a deště. Vrstva mulče udržuje půdu vlhkou a kyprou, navíc potlačuje růst plevelů. Nemusíte tedy
03.04. 2012
8.71 kB čtenářů
Kompost svědčí půdě i rostlinám
Domácí kompost je jedna z nejcennějších „surovin“, které jsou na zahradě k dispozici. V kompostové hromadě vzniká ze zahradního a kuchyňského odpadu cenný humus. K získání optimálního
27.03. 2012
14.73 kB čtenářů
Sterilizace půdy
Místo substrátu pro množení si můžeme půdu pro jarní výsevy připravit sami smícháním zahradní zeminy a písku. Běžná půda z kompostu je ale i přes veškerou péči plná semen plevelů
22.03. 2012
8.73 kB čtenářů
Zahradní půda - kdy a jak kypřit záhony
Dříve než začnete sít či sázet, je nutné půdu odpovídajícím způsobem připravit.
05.03. 2012
6.68 kB čtenářů
Substrát pro každou rostlinu
Asi každý zahrádkář ví, že určité skupiny rostlin mají odlišné nároky na kvalitu půdy a živin.
22.02. 2012
8.29 kB čtenářů
Rozbor půdy - nyní je vhodná doba pro půdní rozbory
Rozbory půdy mají za úkol zjistit, zda půda obsahuje pro příští sezonu dostatek hlavních prvků důležitých pro zeleninu a bylinky, jako je dusík, fosfor a draslík, a také dost důležitých
03.11. 2011
10.19 kB čtenářů
Kompostování
Malý kurz kompostování Při podzimním úklidu zahrady se nashromáždí mnoho biologického odpadu: listí, tráva, zbytky trvalek a letniček i větve. Pokud je uložíte na kompost, promění se
Diskusní fórum / Zahradní substráty, rašelina
13.09. 2016
39.80 kB čtenářů
Hnůj
09.10. 2015
125.64 kB čtenářů
Kompost
30.09. 2015
24.82 kB čtenářů
Zahradní odpad - kompostování
09.04. 2015
12.28 kB čtenářů
Mulčování
24.11. 2014
118.44 kB čtenářů
Kompostování
12.08. 2013
18.17 kB čtenářů
Mulčovací kůra - plíseň na nově založeném záhonu
22.06. 2012
5.09 kB čtenářů
Substrát na zelenou střechu
23.01. 2012
6.95 kB čtenářů
Výsevní substráty
20.05. 2011
18.03 kB čtenářů
Lávová drť
03.05. 2011
14.83 kB čtenářů
Okyselovač půdy
04.03. 2011
17.41 kB čtenářů
Výsev