Pergoly - co je pergola

Poslal(a) 14.03. 2008 19:18:27 (45135 čtenářů)

Pergola (z lat. pergula, pergere = krýti) je prvek zahradní architektury lehké konstrukce, většinou porostlé popínavými rostlinami vytvářejícími perforovaný přírodní strop a stěny, které slouží k předělení části zahrady nebo k vytvoření zákoutí pro odpočinek, rekreaci nebo naopak společenskou činnost. Pergoly slouží také ve formě loubí jako komunikační prvek propojující různé části zahrady, jejichž význam se tím zdůrazňuje, popř. pergola slouží jako zástěna, která naopak zakrývá části zahrady, a vytváří tak uzavřený prostor určený pro soukromí a odpočinek uprostřed přírody.

Základní konstrukce pergol je většinou sloupková. Sloupky nesou vodorovné trámy (ráhna) a na nich příčně uložené krokve, vytvářející tak vodorovný rastr, většinou porostlý popínavými rostlinami.

Pergoly jednak chrání před sluncem za letních veder, jednak plochami svislých stěn a roštů porostlých popínavými rostlinami zabraňují nežádoucím pohledům a umožňují vytvářet soukromí. Pergoly též umožňují dělit zahradu na zahradní sekce architektonicky odlišné (rozdílná pojetí zahradní estetiky a stylu, popř. změna návaznosti na architekturu domu) nebo s různou funkcí užívání (okrasná nebo užitková zahrada, květnice, skalka apod.).

Konstrukce pergol, pokud je vhodně volena a pokryta popínavými rostlinami, může v malých zahradách nahrazovat vzrostlé stromy, pro které tam není vhodné místo a které by jinak bránily výhledu z oken domu do dálky nebo do celé zahrady. Pergoly mohou být dobře viditelné, mohou zdůrazňovat ráz a reprezentativnost zahrady a její architektury již samy o sobě. Takto mohou v zahradě působit i bez rostlin na ně upnutých a samy o sobě svou konstrukcí plnit dělicí a protisluneční funkci. Naopak to mohou být také nenápadné subtilní konstrukce, zviditelněné teprve popínavými rostlinami.

Při konstrukci pergol je nutné dobře volit poměr mezi výškou a šířkou. Horizontály mohou přispět ke snížení výšky prostoru a vytvořit proporčně vyváženou a esteticky působící plochu zahrady. Vertikály nesmí být ve vztahu k horizontálám neúměrně velké. Vztah mezi vertikálou a horizontálou závisí rovněž na okolí pergoly a zahrady samotné. Horizontála svým zvýrazněním může opticky snižovat vertikalitu okolní vysoké domovní zástavby nebo vysokých stromů, naopak vertikála může umocňovat dominantní působení pergoly a snižovat fádnost rovinné zahrady.

Pergoly - co je pergola

Pergoly - co je pergola

Ukázka textu z knihy Pergoly, Karel Pavas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto Hana Vymazalová

Články: pergoly pergola

13.09. 2007
118.52 kB čtenářů
Pergoly
08.08. 2016
6.83 kB čtenářů
Pergola – nezbytná součást každého domu
15.05. 2008
51.51 kB čtenářů
Pergoly v zahradě (1)
17.03. 2008
60.19 kB čtenářů
Pergoly - rozdělení pergol podle způsobů užití (1)
03.10. 2007
86.46 kB čtenářů
Pergoly
01.04. 2008
89.13 kB čtenářů
Pergoly a oblouky
17.01. 2008
63.92 kB čtenářů
Pergola
21.03. 2008
148.35 kB čtenářů
Pergoly - rozdělení pergol podle způsobů užití (2)
16.05. 2008
76.83 kB čtenářů
Pergoly v zahradě (2)
30.01. 2017
7.27 kB čtenářů
Apios americana - hlízola nachová
17.05. 2013
16.76 kB čtenářů
Zahradní markýza může mít mnoho podob
Diskusní fórum / Zahradní domky, altány, pergoly
27.09. 2018
18.78 kB čtenářů
Altán
26.01. 2018
95.81 kB čtenářů
Pergola
21.09. 2016
4.78 kB čtenářů
Kvalitní zahradní domek
11.09. 2015
72.92 kB čtenářů
Altán a pergola z bambusu
26.08. 2014
37.82 kB čtenářů
Trámky na pergolu
23.05. 2014
19.17 kB čtenářů
Jak osázet prostor mezi pergolou a plotem?
24.12. 2013
10.17 kB čtenářů
Sítě proti hmyzu
30.10. 2011
21.18 kB čtenářů
Podzimní dekorace pergoly
25.05. 2011
31.45 kB čtenářů
Treláž - konstrukce na popínavé růže
23.03. 2010
16.12 kB čtenářů
Altán z rostlých stromů